"Miten kestävää tulevaisuutta tehdään?" TAMK-blogissa

Kuva: Roine Piirainen (CC0)

"Kestävä tulevaisuus puhututti Tampere-talon Aulaklubin ”Sanomisen paikassa”, jossa käytiin keskustelua kestävästä tulevaisuudesta TJANSSI-hankkeen järjestämässä paneelissa. Keskustelun kautta haettiin ratkaisuja ja suuntaviivoja sille, miten kestävään tulevaisuuteen päästäisiin. Tulevaisuutta ei pysty ennustamaan, mutta meistä jokainen voi kuitenkin ennakoida ja kehittää omaa tulevaisuusajatteluaan. Vaikka ennustaminen onkin mahdotonta, selvää on, että me kaikki osallistumme tulevaisuuden rakentamiseen."

Julkaisimme TAMK-blogissa lyhyen katsauksen Tampere-talossa 8.2.2023 järjestetyn paneelikeskustelun aiheista. ”Miten kestävää tulevaisuutta tehdään?” paneelikeskustelu järjestettiin kaikille avoimena yleisötilaisuutena osana ”Sanomisen paikka” tapahtumasarjaa.

Pääset lukemaan blogi-tekstin TAMK-blogissa kokonaisuudessaan täällä: https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/tapahtumat/miten-kestavaa-tulevaisuutta-tehdaan/