Suostumus nuorten intiimisuhteissa

Projektissa tarkastellaan seksuaalisen suostumuksen merkityksellistymistä ja neuvotteluja osana nuorten sosiaalisia suhteita ja arjen moninaisia ympäristöjä. (Hanke käynnistyi 1.9.2019 ja päättyi 31.8.2023.)

Kiistelty suostumus -tutkimus

Tarkastelee seksuaalista suostumusta tärkeänä nuoruuteen liittyvänä kysymyksenä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa nuorten intersektionaaliset suhteet sensitiivisellä tavalla huomioivaa uutta tietoa seksuaalisen suostumuksen merkityksistä ja dynamiikoista nuorten arjessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisen median rooliin neuvoteltaessa hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä intiimistä kanssakäymisestä. Tämä nuorten arkielämästä kumpuava tieto asetetaan vuoropuheluun vallitsevien institutionaalisten puhetapojen kanssa, joissa nuorten seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset herättävät usein huolta, jopa moraalisia paniikkeja.

(kuva: Sirpa Varis)