Christine Barterin keynote-luento Kiistelty suostumus –seminaarissa Tampereella

Young people’s online and face-to-face experiences of intimate partner violence and abuse across five European countries: From methodological challenges to policy and practice solutions

Dr Christine Barter, Reader in young people and violence prevention, The Connect Centre for International Research on Interpersonal Violence and Harm, University of Central Lancashire, UK

Kiistelty suostumus -seminaarin keynote-luennon piti vieraileva luennoitsija Christine Barter (University of Central Lancashire, UK). Hän on johtanut vuosina 2013–2015 viidessä Euroopan maassa toteutettua tutkimushanketta Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR), jossa tutkittiin nuorten seurustelusuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Barter kertoi esitelmässään muun muassa tämän tutkimuksen tuloksista.

STIR-tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 14–19-vuotiaiden nuorten kokeman väkivallan yleisyydestä ja tekotavoista seurustelusuhteissa. Tutkimus tehtiin Bulgariassa, Italiassa, Englannissa, Norjassa ja Kyproksella oppilaitoskyselynä ja nuoria haastattelemalla. Kyselyyn vastasi noin 4500 nuorta, ja siinä kysyttiin emotionaalisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kokemisesta ja tekemisestä. Se, että nuorilta kysytään STIR-kyselyssä sekä online- että offline-väkivallasta näin laajasti, on uraa uurtavaa eurooppalaisessa tutkimuksessa.

Luennolla esitellyt tulokset perustuivat niiden noin 3300 nuoren vastaukseen, jotka ilmoittivat seurustelleensa elämänsä aikana. Barter toi esiin mielenkiintoisia näkökulmia, joista seuraavassa muutamia poimintoja.

STIR-kysely (kuten myös osa aiemmista tutkimuksista) antaa viitteitä siitä, että väkivalta saattaa kohdistua symmetrisemmin kumpaankin sukupuoleen kuin mitä aikuisten parisuhdeväkivaltatutkimuksissa on havaittu. Samanaikaisesti tulokset kuitenkin kertovat, että tyttöihin kohdistuu vakavampaa ja toistuvampaa väkivaltaa kuin poikiin.

Kyselyssä kysyttiin myös koetun väkivallan seurauksista. Pojat ilmoittivat useimmiten, ettei väkivallalla ollut heihin erityistä vaikutusta tai että se oli huvittavaa. Tyttöjen vastauksissa ilmeni erilaisia kielteisiä vaikutuksia, joista yleisimpiä olivat pelko ja nöyryytys.

Tutkimuksen mukaan digitaalinen ja kasvotusten tapahtuva väkivalta esiintyvät usein yhdessä. Kyselyyn vastanneet tytöt raportoivat poikia enemmän painostamista intiimikuvien lähettämiseen. Heidän intiimikuviaan oli myös poikia useammin jaettu eteenpäin ilman heidän suostumustaan. Kaiken kaikkiaan STIR-kysely tuo esiin digitaalisen väkivallan ja hyväksikäytön yleisyyden nuorten seurustelusuhteissa.

Yli 20 vuotta nuorten seurustelusuhteisiin liittyvää väkivaltaa tutkinut Christine Barter kuuluu Kiistelty suostumus -tutkimushankkeen kansainväliseen ohjausryhmään. STIR-kysely toteutetaan osana Kiistelty suostumus -hanketta (2019–23) myös Suomessa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset