Yksilöhaastattelut (18-25-vuotiaat)

Kuva: Sirpa Varis

Nuorten seurustelusuhteissa ja eron jälkeen tapahtuvaa häirintää ja väkivaltaa on tutkittu Suomessa erittäin vähän. Nuorten kokemuksista ja näkemyksistä tarvitaan tietoa seurusteluväkivallan ilmiöiden ymmärtämiseksi ja ehkäisytyön kehittämiseksi.

Haastateltaviksi toivotaan noin 18-25-vuotiaita nuoria, joilla on aiempia (=jo päättyneitä) omakohtaisia kokemuksia seurustelukumppanin tekemästä digitaalisesta, emotionaalisesta, fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta. Teot voivat olla esimerkiksi sanallista loukkaamista, kontrollointia, seuraamista, pakottamista tai uhkailua; fyysistä satuttamista eri tavoilla; seksuaalisuutta loukkaavia tekoja tai seksuaalista väkivaltaa.

Haastattelussa käsitellään seuraavia teemoja:

  • häirinnän ja väkivallan kokemukset seurustelusuhteessa tai suhteen jälkeen
  • näistä kokemuksista kertominen muille ja/tai kokemusten salaaminen
  • kokemukset toisten avusta ja tuesta tai avun ja tuen puutteesta
  • minkälaista apua seurusteluväkivaltaa kokeneet nuoret tarvitsevat ja miten väkivaltaa voisi ehkäistä.

Vastaava nuorten haastattelututkimus on aiemmin toteutettu Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Italiassa, Bulgariassa ja Kyproksella.

Tietoa tutkimuksen etenemisestä

Haastattelut on tehty, lämmin kiitos kaikille osallistuneille!