Tietoa nuorille

Kuva: Sirpa Varis

Tutkimushankkeemme tavoitteena on tuottaa uutta tietoa nuorten seurustelusuhteista ja seksuaalisen suostumuksen merkityksistä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten sosiaalinen media muovaa romanttisen ja intiimin kanssakäymisen rajoja. Tutkimme myös nuorten kokemuksia seurustelusuhteisiin ja muihin romanttisiin suhteisiin liittyvästä häirinnästä ja väkivallasta.

Nuorten näkökulmia tutkitaan hankkeessa oppilaitoskyselyllä, yksilöhaastatteluilla ja ryhmähaastatteluilla. Nuorten osallistuminen tutkimukseen on hyvin arvokasta, koska nuorten omiin näkemyksiin ja kokemuksiin perustuvaa tutkimusta on Suomessa erittäin vähän. Tutkimuksen valmistuttua löydät tietoa tuloksista näiltä sivuilta (ks. linkit alla).  Tutkimushanke käynnistyi 1.9.2019 ja päättyi 31.8.2023. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kaikki tutkimusosiot toteutetaan siten, ettei osallistujia ole mahdollista tunnistaa tutkimuksesta. Tutkimusaineistoa säilytetään Tampereen yliopiston salasanoin suojatulla verkkolevyllä, ja siihen on pääsy ainoastaan hankkeen tutkijoilla. Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta on hyväksynyt tutkimuksen toteutussuunnitelman. 

Lisätietoa löydät seuraavista linkeistä: 

Oppilaitoskysely (15-20-vuotiaat)

Yksilöhaastattelut (18-25-vuotiaat)

Ryhmähaastattelut (15-19-vuotiaat)

Tietoa seurustelusuhteista ja seksuaalisuudesta

Mistä apua häirintään ja väkivaltaan?