Ryhmähaastattelut (15-19-vuotiaat)

Kuva: Sirpa Varis

Nuorten ryhmähaastattelujen (tarvittaessa myös yksilöhaastattelujen) avulla hankkeessa tutkitaan sitä, miten seksuaaliseen suostumukseen liittyvät kysymykset ja ilmiöt merkityksellistyvät nuorten arjessa ja keskinäisissä sosiaalisissa suhteissa.

Haastatteluissa tarkastellaan nuorten näkemyksiä siitä, miten he ymmärtävät ja määrittelevät seksuaalisen suostumuksen ja millaisiin tilanteisiin, asioihin ja tekoihin se liitetään. Miten suostumuksesta puhutaan, miten se varmistetaan ja miten sen puuttumisesta viestitään? Haastatteluissa keskustellaan myös siitä, minkälaisia rajanvetoja nuoret tekevät hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän (intiimin) kanssakäymisen suhteen.

Ryhmähaastattelut (noin 45 haastateltavaa) toteutetaan enintään 5-6 haastateltavan ryhmissä oppilaitoksissa ja nuorisotoimijoiden tiloissa. Nuoret voivat itse vaikuttaa ryhmän kokoonpanoon. Myös yksilöhaastattelut ovat mahdollisia.

Tietoa tutkimuksen etenemisestä

Haastattelut on tehty, lämmin kiitos kaikille osallistuneille!