Julkaisut

2023

Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa. Teoksessa U. Korpilahti, M. Malja, T. Murdoch (toim.), Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitelma. Väliarviointi 2020 – alkuvuosi 2023. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 304–313.

Isotalo, Anu

2022

2021

Havaintoja seksuaalisen suostumuksen tutkimisesta nuorten parissa. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 34(1), 52–55.

Aho, Timo

2020

Epäiltynä entinen poikaystävä - nuoriin naisiin kohdistunut parisuhdeväkivalta pahoinpitelyistä tehdyissä rikosilmoituksissa. Oikeus 49(3), 285–305.

Isotalo, Anu

2019

Seurustelusuhdeväkivalta tyttöjen pahoinpitelyistä tehdyissä rikosilmoituksissa. Nuorisotutkimus 37(3–4), 54–68.

Isotalo, Anu

2018

Young people, racialisation and gender: A perspective of differences on social control. Ethnicities 18(1), 142–161.

Honkatukia, Päivi & Keskinen, Suvi

Nuoret, perheväkivalta ja rodullistava kontrolli. Tarkastelussa rikosilmoitukset perheenjäsenen ja sukulaisen tekemistä pahoinpitelyistä. Janus 26(3), 187–207.

Honkatukia, Päivi & Myllylä, Martta

Other kind of violence? Tracing racialisation in police reports on assaults against young people by family members. Justice, power and resistance 2(1), 117–139.

Honkatukia, Päivi & Myllylä, Martta

Constructions and reconstructions of ’appropriate dress’ in the diaspora: Young Somali women and sartorial social control in Finland. – Anna-Mari Almila & David Inglis (eds), The Routledge International Handbook to Veils and Veiling Practices. London: Routledge, 267–277.

Isotalo, Anu

2017

Nuoret ja väkivalta – nuorisotutkimuksen näkökulmia. Kirjassa J. Niemi, H. Kainulainen & P. Honkatukia. Sukupuoli, välivalta ja oikeus. Tampere: Vastapaino, 324–338.

Honkatukia, Päivi

Nuoriin kohdistuva seurustelusuhdeväkivalta poliisin rikosilmoitusaineistossa. Oikeus 46(4), 442–462.

Isotalo, Anu

2016

Rasismi kaupunkitilassa. Tilallinen valkoisuusnormi ja somalialaistaustaisten naisten vastarinta. Sukupuolentutkimus – Genusforskning 29(4), 7–21.

Isotalo, Anu

Intergenerational negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships – view of young people and parents in multiethnic contexts. Journal of Youth Studies 20(5), 533–548

Peltola, Marja; Keskinen, Suvi; Honkasalo, Veronika & Honkatukia, Päivi

2012

Yläkoululaispoikien seksuaaliset roolinotot. Teoksessa Kontula, Osmo (toim.) Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä? Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS-hanke). Helsinki: Väestöliitto, 2012, 95–175.

Aho, Timo