Mikä on SoWell?

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) on ikääntyvän väestön hyvinvointiin keskittyvä tutkimushanke. Sen lähtökohtana ovat ikääntyvien omat käsitykset hyvinvoinnista sekä tiivis yhteistyö järjestötoimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Tavoitteena on tuottaa sosiaalisesta hyvinvoinnista uutta tietoa, jota kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi haluamme herättää keskustelua sosiaalisen hyvinvoinnin eri merkityksistä ja tuoda esiin vanhuuden moninaisuutta ja ikäihmisten erilaisia elämäntilanteita.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja  Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoEAgeCare). Hanketta rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö.