SoWell-kyselytutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt

Kyselytutkimuksen aineiston keruu päättyi huhtikuussa. Tutkijamme ovat päässeet alkuun aineiston käsittelyssä ja jo nyt tiedämme, että kyselytutkimus on tavoittanut hyvin moninaisen joukon kohderyhmän edustajia. Kyselylomakkeella kerättiin tietoa muun muassa terveyden ja toimintakyvyn, sosiaalisten suhteiden, harrastusten, asumisen ja osallistumisen yhteyksistä hyvinvointiin.

Kyselyyn vastasi 3081 henkilöä ja vastausprosentti on 62 % (ennen kuolleisuustarkistusta). Kyselyyn vastanneista 56 % oli naisia ja 44 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 73 vuotta. Kyselyn antamien tietojen avulla pyritään tuottamaan uutta tietoa ikääntyvien hyvinvoinnista ja kehittämään keinoja ikääntyvien ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Ensimmäinen kyselyn tuloksia kuvaava julkaisu on luvassa alkusyksyllä.