Tutkimustiedote

Huom. Postikysely on postitettu tutkimukseen valitulle joukolle.

Tutkimustiedote – Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell)

Pyydämme Sinua osallistumaan tähän Tampereen yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, joka koskee ikääntyvän väestön sosiaalista hyvinvointia. Yhteystietosi olemme saaneet Digi- ja väestötietovirastosta. Perehdyttyäsi tähän tiedotteeseen Sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta.

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoitus on saada tietoa ikääntyvien ihmisten (65–84-vuotiaat) omista hyvinvointia koskevista käsityksistä. Tavoitteena on tuottaa ikääntyvien hyvinvoinnista uutta tietoa, jota voidaan käyttää ikääntyvän väestön sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimuksen kulku
Tutkimuksen aineisto kerätään kyselynä, johon voit valintasi mukaan vastata joko internetissä tai kirjallisesti postitse. Kysely sisältää hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja väitteitä, joihin voit vastata oman tilanteesi ja mielipiteesi mukaisesti. Kyselylomakkeen aiheita ovat terveys, sosiaaliset suhteet, harrastukset, asuminen ja osallistuminen. Kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa suunnilleen puoli tuntia.

Suunnittelemme toteuttavamme seurantakyselyn myöhempänä ajankohtana. Tähän kyselyyn vastaaminen ei velvoita Sinua vastaamaan kyselyyn tulevaisuudessa. Kyselytutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa olemme aikaisemmin toteuttaneet ryhmäkeskusteluja ja yksilöhaastatteluja. Tutkimushanke toteutetaan vuosien 2018–2022 aikana.

Tutkimuksen hyödyt ja riskit
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole Sinulle välitöntä hyötyä, mutta voit olla mukana kehittämässä keinoja ikääntyvien ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Tutkimukseen ei sisälly terveydellisiä riskejä.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen
Sinusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Vastaukset tallennetaan tarkoin suojatulle Tampereen yliopiston levypalvelimelle, jolle on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. Paperinen lomake tallennetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan arkistoon, jonne on pääsy vain tiedekunnan arkistovastaavalla. Tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksessa ilman tietoja, joista Sinut voi tunnistaa. Henkilötietojasi säilytetään jatkoyhteydenottoa varten tutkimusaineistosta erillään suojatussa tiedostossa.

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. Tutkimuksessa käytetyt tiedot on saatu Digi- ja väestötietovirastosta (yhteystiedot, henkilötunnus) ja Sinulta itseltäsi vastatessasi lomakkeen kysymyksiin.

Tutkimustiedostoa ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään Tampereen yliopistossa vuoden 2030 loppuun, jonka jälkeen ne hävitetään yliopiston levypalvelimelta ja tiedekunnan arkistosta. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman henkilötietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten.

Tutkimuksen rahoittajatahot
Tutkimusta rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Tutkimusta tehdään Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Vapaaehtoisuus
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos koet jonkin kysymyksen liian arkaluonteiseksi voit jättää vastaamatta siihen.

Vastaamalla annat suostumuksesi tietojesi käyttämiseen tässä tiedotteessa kuvatun mukaisesti. Voit keskeyttää osallistumisen syytä ilmoittamatta, sekä peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä yliopistotutkija Kristina Tiaiseen. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa, että tietosi poistetaan tutkimuksesta. Tietojasi ei kuitenkaan poisteta julkaisuista ja muista raportoiduista tuloksista, jotka on tehty ennen suostumuksesi peruuttamista. Päätös kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ei aiheuta Sinulle mitään kielteisiä seuraamuksia.

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksen tuloksista tiedottaminen
Tutkimuksen tulokset esitetään tavalla, josta Sinua tai tutkimuksen aikana mainitsemiasi henkilöitä ei voida tunnistaa.

Tutkimuksen tuloksia raportoidaan suomen- ja englanninkielisinä artikkeleina tieteellisissä ja yleistajuisissa aikakauslehdissä sekä seminaareissa ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksesta, sen etenemisestä ja tuloksista löytyy tietoa myös hankkeen nettisivuilta (https://projects.tuni.fi/sowell/).

Materiaalin käyttäminen muuhun kuin tutkimuskäyttöön
Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten.

Lisätiedot
Tutkimuksen vastuullinen johtaja on gerontologian professori Marja Jylhä.

Jos Sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteyttä yliopistotutkija Kristina Tiaiseen (ma–to klo 12–14): puh. 0401901648, kristina.tiainen@tuni.fi