Kyselytutkimuksen tiedonkeruu käynnissä!

SoWell-kyselylomake on valmistunut ja tiedonkeruu käynnistynyt. Lähetimme marraskuussa tutkimuskirjeitä satunnaisesti valituille 65–84-vuotiaille suomalaisille ja pyysimme heitä osallistumaan ikääntyvien hyvinvointia monipuolisesti selvittävään kyselytutkimukseemme.

Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, joten mikäli olet saanut kirjeemme, tai tiedät jonkun kirjeen saaneen, kannustamme kovasti vastaamaan! Näin olet mukana kehittämässä keinoja ikääntyvien ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Alustavia tuloksia on odotettavissa jo keväällä.