Laajat opinnot

Laajat opinnot ovat Sospro-Akatemian koulutusohjelman loppuhuipennus.

Suoritettuasi kaikille yhteiset johdanto-opinnot sekä oman alasi erityisosaamisen opinnot, voit halutessasi hakea laajoihin opintoihin. Opinnot tukevat oman työyhteisön kehittämistä ja ammatillista kasvuasi. Laajat opinnot suoritat omalla ajallasi.

Tarjoamme laajat opinnot kahdelta osaamisalueelta:

 • Neuropsykiatria: Neuropsykiatrian laajat opinnot (30 op)
  • Nepsy-valmentajakoulutus toteutetaan yhteistyössä KirsiConsulting:n kanssa.
  • 2022-23 koulutuksen kontaktipäivät ovat: 31.8.-1.9. | 12.-13.10. | 24.-25.11. | 11.-12.1. | 15.-16.2. | 29.-30.3.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä mielenterveystyö (20 op)

Koulutus on suunniteltu Sospron lastensuojelun ammattilaisille, jotka työskentelevät psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa.
Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä mielenterveystyön osaamista erityisesti lasten ja nuorten kanssa tehtävän kuntouttavan yhteistyön, perheiden kanssa työskentelyn, yhteisöllisyyden ja yhteistyön sekä oman ammatillisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisältöalueet

 • Kuntouttava vuorovaikutus
 • Perheyhteistyö
 • Yhteisöllisyys
 • Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria
 • Yhteistyöosaaminen

Toteutus

Koulutus koostuu 10 lähiopetuspäivästä ja lähiopetusjaksojen välillä tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta.

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntijaluennot, sisältäen lasten- ja nuorisopsykiatrin luennot
 • case-kuvausten avulla oppiminen
 • perheiden kanssa työskentelyn käytännöt
 • workshop -työskentely
 • lähipäiväkertoihin sisältyy pienryhmässä tapahtuva ammatillinen dialogi ja reflektio

Itsenäinen opiskelu sisältää:

 • itsenäistä opiskelua, sisältäen ammattikirjallisuuden opiskelua
 • yhteistä työskentelyä ja tehtäviä Moodlessa
 • reflektiopäiväkirja koko koulutuksen ajan