Neuropsykiatrinen erityisosaaminen

Osa 1: Tiedollinen osuus

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet
 • Diagnosointi ja kliiniset interventiot
 • Hoito ja lääkitys
 • Kuntoutus
 • Emotionaaliset erityispiirteet
 • Useiden oirekuvien samanaikaisuus
  • Neuropsykiatrinen ja psykiatrinen komorbiditeetti
 • Aistipoikkeavuudet osana oirekuvaa
 • Nuoren ohjaus
  • Toimiva arki
  • Vuorovaikutus
  • Jumiutuminen
  • Ennakointi

Osa 2: Menetelmiä ja välineitä