Erityisosaaminen

Suoritettuasi Johdanto lastensuojelun substanssiin -opinnot, pääset syventämään osaamistasi omalla erityisalallasi.

Oma erityisalasi määräytyy työympäristösi mukaan. Keskustele kuitenkin aina oman esihenkilösi kanssa, mikä Sospro-Akatemian erityisosaamisen kokonaisuuksista sopii sinulle parhaiten.

Tarjoamme opintoja seuraavilta erityisaloilta:

Kaikissa erityisosaamisen kokonaisuuksissa käsittelemme murrosiän, kiintymyssuhteiden ja traumatisoitumisen teoriaa ja problematiikkaa. Kaikille kokonaisuuksille yhteinen teema on myös työote ja omaohjaajuus.

Edellisten lisäksi jokainen kokonaisuus sisältää kattavan tietopaketin oman erityisalan keskeisistä käsitteistä, häiriöistä ja niiden tunnistamisesta sekä arjen työkaluista.

Koulutuksen tavoitteet

Erityisosaamisen opinnot suoritettuasi

  • ymmärrät oman erityisalasi keskeiset käsitteet
  • huomioit työskentelyssäsi traumatietoisuuden ja kiintymyssuhdeteorian sekä nuoren tunne-elämän kehityksen vaiheet
  • syvennät osaamistasi omaohjaajatyössä
  • hyödynnät kuntouttavassa sijaishuollossa terapeuttista ja sosiaalipedagogista työotetta
  • tunnistat lasten erityiset haasteet ja osaat soveltaa sopivia menetelmiä lapsen arjen helpottamiseksi
  • tiedät systeemisen lastensuojelun ydinelementit ja niiden mahdollisuudet arjessa

Opintojen suorittaminen

Opiskelu koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta Moodle-alustalla ja työyhteisön kehittämiseen integroiduista tehtävistä. Lisäksi osallistut kahteen reflektioaamupäivään, joissa pääset vaihtamaan ajatuksia, kysymään ja keskustelemaan koulutuksen teemoista kollegoittesi ja kouluttajien kanssa.

Aikaa opiskeluun tarvitset kaikkiaan noin 35 tuntia, mikä vastaa viittä täydennyskoulutuspäivää.

Yhden opiskeluryhmän enimmäiskoko on 30 henkeä. Reflektiot toteutetaan Zoomilla 15 hengen ryhmissä.

Suoritettuasi opintokokonaisuuden kaikki osiot saat todistuksen.