Riippuvuudet

Osa 1: Tiedollinen osio

  • Riippuvuuden käsite ja riippuvuuden sisältö
  • Tunnistaminen (netti, peli, päihde, läheisriippuvuus, seksi)​
  • Taustatekijät, minäkuva, neurologinen tausta,
  • Toipuminen ja muutostasot​
  • Muutoksessa tukeminen
  • Muutostilanteen arviointi asiakastyössä
  • Motivaation herättäminen
  • Toipumista tukevan ympäristön luominen
  • Työntekijän suhtautuminen mahdollisuuksiin muutoksessa

Osa 2: Menetelmiä ja välineitä