Perhetyön erityisosaaminen

Osa 1: Tiedollinen osuus

  • Perheiden monimuotoisuus
  • Kasvatusyhteistyö
  • Lapsen hyvinvointi
  • Huolen puheeksi ottaminen
  • Perheen tuen tarpeen arviointi
  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Parisuhteen tukeminen
  • Eroperhetyö
  • Päihde- ja mielenterveysperheiden kanssa työskentely
  • Väkivaltaperheiden kanssa työskentely

Osa 2: Menetelmiä ja välineitä