Kehitysvammainen lapsi

Osa 1: Tiedollinen osio

 • Kehitysvammaisuuden määritelmät
  • Lääketieteellinen, toimintakyky, sosiaalinen
  • Kehitysvammaisuuden syyt ja diagnostiikka
  • Kehitysviivästymät
 • Laki ja palvelut
  • Vammaispalvelulaki
  • Tuet, kuntoutuspalvelut ja muut palvelut
  • Vammaispalvelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet
 • Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
  • Aktiivinen tuki
  • Itsenäistymisen tukeminen
  • Koulutuspolut toisen asteen opintoihin
 • Sosio-emotonaalinen kehitys ja sen tukeminen
 • Haastava käytös ja haastavat tilanteet

Osa 2: Menetelmät ja välineet