Käytöshäiriöiden erityisosaaminen

Osa 1: Tiedollinen osuus

 • Käytöshäiriöiden tunnistaminen
 • Yleisimmät häiriöt
  • persoonallisuushäiriöt
  • traumaperäiset häiriöt
  • käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöt
  • käytös- ja hillitsemishäiriöt
 • Aistipoikkeavuudet osana oirekuvaa
 • Haastava käytös ja haastavat tilanteet
 • Riippuvuudet
 • Sietoikkuna – Kiireellisyysjärjestys
 • Aistitiedon säätely ja aistisäätely
 • Moraalikasvatus
 • Työntekijöiden hyväksikäyttö

Osa 2: Menetelmiä ja välineitä