Käytöshäiriöiden erityisosaaminen lastensuojelussa

Tässä kokonaisuudessa syvennytään näihin teemoihin:

  • lasten psykiatristen ongelmien tunnistaminen
  • yleisimmät häiriöt
  • käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöt
  • käytös- ja hillitsemishäiriöt
  • muut psyykkiset ja neuropsykiatriset häiriöt
  • itsetuhoisuus
  • aistipoikkeavuudet osana oirekuvaa
  • sietoikkuna – kiireellisyysjärjestys
  • laaja-alainen kognitiivinen käyttäytymisanalyysi
  • nuoren ohjaaminen

Seuraava ryhmä toteutetaan 18.9. – 26.11.2023.

Ilmoittaudu mukaan e-lomakkeella 31.8.2023 mennessä >>