Monikulttuurisuus

Osa 1: Tiedollinen osio

  • Kulttuurien monimuotoisuus
  • Kulttuurisensitiivinen työote
  • Nuoren kanssa työskentely
  • Perheen kanssa työskentely
  • Psykologinen turvallisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Kotoutuminen
  • Seksuaaliväkivalta
  • ”Kunniaan” liittyvä väkivalta
  • Radikalisoituminen ja ekstremismi

Osa 2: Menetelmiä ja välineitä