Ympyrän muotoon asetettuna koulutuksen moduulit.

Koulutus vie kohti pakkausalan vihreää siirtymää ja digitalisaatiota

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus on 30 opintopisteen (op) laajuinen työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus. Maksuton koulutus on suunnattu pakkausten arvoketjussa työskenteleville, jotka haluavat kehittää kiertotalousosaamistaan ja kyvykkyyttään toimia digitalisoituvassa työympäristössä tehokkaasti ja innovatiivisesti.

Hakuaika on päättynyt ja kurssi on täynnä.

Pakkausalan ammattilainen! Osallistu koulutukseen – kasvatat työssä menestymisen edellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa.

Pakkausala kasvaa ja uudistuu. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) järjestämän koulutuksen tavoitteena on edistää digitalisaatiota ja vihreää siirtymää tarjoamalla kiertotalousosaamista ja käytännön taitoja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Koulutus valmentaa menestymiseen tulevaisuuden monipuolisissa ja uudenlaisissa työtehtävissä.

Kasvata ja laajenna verkostoasi. Yhteisoppimisella saavutat merkityksellistä osaamista. Tämä on uudenlainen toimintamalli, jossa osaajat eripuolilta arvoketjua yhdistetään toisiinsa, jolloin osaaja osaa huomioida tulevaisuuden tarpeet kokonaisuutena. Rakenna holistinen ymmärrys pakkausten laajasta arvoketjusta, sen kestävyyshaasteista ja mahdollisuuksista.

Koulutusmoduulit ovat:

Kestävät materiaalit ja raaka-aineet
Kestävä suunnittelu ja tuotantoprosessit
Sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen
Kuluttajan ja kansalaisten osallistaminen
Kiertotalous ja liiketoiminta
Innovaatiohaaste

Hyödynnämme koulutuksessa erilaisia digitaalisia alustoja ja työkaluja, ja kokeilemme niitä työnteon tehostamiseksi. Saat oppeja oman toimintasi ja organisaation kehittämiseksi kohti kiertotaloutta.