Koulutusmoduulit

Erilaisia pahvisia pakkauksia.

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus on 30 opintopisteen laajuinen, työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen kokonaisuus.

Koulutuskuvaukseen voit perehtyä Opintopolussa.

Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa Erasmus+ Knowledge Alliances (KA) PackAlliance-hankkeessa (packall.eu) vuosina 2020–2022. Koulutus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Moduulit

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta 5 opintopisteen (op) laajuisesta moduulista, jotka käsittelevät kattavasti pakkausten arvoketjua eri näkökulmista ja muodostavat holistisen kokonaisuuden:

  • kestävät materiaalit ja raakaaineet;
  • kestävä suunnittelu ja tuotantoprosessit;
  • sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen;
  • kuluttajan ja kansalaisten osallistaminen;
  • kiertotalous ja liiketoiminta, sekä
  • innovaatiohaaste.

Innovaatiohaaste yhdistää opiskelijan työelämäosaamisen opintokokonaisuuden muiden opintojaksojen oppimistavoitteisiin. Se edellyttää opiskelijalta teoreettista ja kriittistä ymmärrystä kiertotalouden kokonaiskäsitteestä pakkausten arvoketjun kontekstissa. Opintojakso vaatii toimimista pienryhmissä ja ongelmanratkaisukykyä: esimerkiksi sopivien menetelmien valintaa, projektin dokumentointia sekä tehtyjen ratkaisujen validointia, uudelleen arviointia ja kehittämistä.

Innovaatiohaaste

Viiden opintopisteen (op) laajuinen innovaatiohaaste perustuu todelliseen kiertotalousliiketoimintaa vauhdittavaan projektioppimiseen ja ongelman ratkaisuun. Opintojaksolla innovoidaan uutta sekä tehdään tuotekehitystä EU:n pakkauksia koskevan sääntelyn mahdollisuudet ja rajoitteet huomioiden. Keskitymme myös parantamaan pakkausratkaisujen elinkaariajattelua. Opiskelijat ovat vastuussa projektin johtamisesta ja päätöksenteosta.

Projektipäällikkö

Nina Kukkasniemi