Podcast: Pakkausratkaisun suunnittelu kiertotalouteen

Kuvakaappaus Soundcloudin alustalta.

TAMKin Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutushankkeen podcastin osassa Pakkausratkaisun suunnittelu kiertotalouteen UPM Raflatacin Katja Kivelä ja TAMKin lehtori Nina Kukkasniemi pohtivat pakkausratkaisun suunnittelua kiertotalouteen ja siihen liittyviä reunaehtoja pakkausratkaisun ja tuotteen kokonaiskäsityksen sekä design for recycling (DfR) asioiden kautta. Eli podcastissa pureudutaan siihen, kuinka jo suunnitteluvaiheessa otetaan kierrätysnäkökulmat huomioon.  

2. jakso: Pakkausratkaisun suunnittelu kiertotalouteen

Podcastissa keskustellaan muun muassa pakkausratkaisun ja tuotteen kokonaiskäsityksestä, sekä siitä, mitä DfR kiertotalouden ja pakkaussuunnittelun näkökulmasta tarkoittaa. Lisäksi Katja Kivelä avaa mihin DfR pyrkii ja miksi on tärkeää ymmärtää mihin pyritään. Podcastissa avataan sitä, kuinka kiertotalous on tullut osaksi pakkausratkaisun suunnittelua ja miten aiheeseen paneutuminen voi olla myös kilpailuvaltti pakkausten arvoketjussa toimivien yrityksen näkökulmasta. Lisäksi sivutaan tulevaisuuden kulutustapoja ja tottumuksia sekä korostetaan arvoketjun toimijoiden yhteistyön tärkeyttä. 

Tekstivastine (pdf-muodossa): Pod_pakkausratkaisun suunnittelu kiertotalouteen_tekstivastine

Tekijät: Nina Kukkasniemi, TAMK (juonto, käsikirjoitus, tekstivastine ja editointi), Katja Kivelä, UPM Raflatac (puhujavieras ja käsikirjoitus). 

 

Podcast-sarja löytyy nyt SoundCloudista ja Open Spotifysta KohinaKampuksen soittolistalta.

 

Rahoittaja: Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukiväline (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.