Pakkauksen kiertotalousosaaja -osaamismerkit ovat täällä!

Koontikuva Pakkausalan kiertotalousosaaja -koulutuksen osaamismerkeistä.

Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutukseen (PAKE) on suunniteltu osaamisen osoittamiseksi digitaaliset, visuaaliset osaamismerkit. Ne on nyt lanseerattu, iloitsevat osaamismerkkien suunnittelusta vastanneet Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorit Eveliina Asikainen, Marita Hiipakka, Markus Jähi ja Nina Kukkasniemi. PAKE-koulutuksessa keskiössä ovat digitalisaation ja vihreän siirtymän edistäminen. On hienoa, että virallinen digitaalinen todistus – eli digitaaliset osaamismerkit – on mahdollista integroida osaksi jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Merkit voi tehdä Open Badge Factoryssa ja ladata sieltä omaan Open Badge Passportiin. Metamerkin ”Pakkauksen kiertotalousosaaja” ansaitsee suorittamalla viisi mikromerkkiä:

  • Kestävät materiaalit pakkausratkaisuissa
  • Pakkausratkaisun suunnittelu kiertotalouteen
  • Sivuvirtojen hallinta ja hyödyntäminen pakkausarvoketjussa
  • Kuluttaja ja kansalainen pakkausten kiertotaloudessa
  • Pakkausratkaisut ja kiertotalouden liiketoimintamallit

Tässä vaiheessa hyvinkin ainutlaatuisen Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutuksen suorittaneet voivat hakea merkkejä keväällä 2024. Osaamismerkit keskittyvät PAKE-koulutuksen keskeisiin ydinosaamisiin, eivätkä siten korvaa koko koulutuksen suorittamisesta myönnettävää perinteistä todistusta opintopisteineen. Koulutuksen laajuus on 30 op.

Miksi digitaaliset osaamismerkit tuodaan osaksi PAKE-koulutusta?

Osaamismerkkien avulla on mahdollista tuoda esille karttunut osaaminen, joka ei ole nähtävissä koulutuksen perinteisestä todistuksesta. Osaamismerkkien avulla tunnistetaan, tunnustetaan ja tuodaan esille koulutuksen aikana kertynyt osaaminen. Näin koulutukseen osallistuneet pakkausalan asiantuntijat saavat oman osaamisensa entistä paremmin näkyville myös organisaatiotasolla.

– Parasta on, että digitaalisten osaamismerkkien avulla koulutuksen suorittaneiden on entistä helpompaa tehdä oma osaamisensa läpinäkyväksi. Merkit voi nimittäin jakaa helposti esimerkiksi henkilökohtaisissa sosiaalisen median profiileissa. Tällöin merkin haltija pystyy itse hallinnoimaan kenelle ja missä kanavissa jakaa tiedon omasta osaamisestaan, sanoo Nina Kukkasniemi.

Hänen mukaansa olisikin hienoa, jos Pakkauksen kiertotalousosaaja -osaamismerkkien käyttöä voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa.

Digitaaliset osaamismerkit ovat myös uudenlainen mahdollisuus esimerkiksi ansioluettelon päivittämiseen. Lue aiemmin julkaisemamme juttu ”Tee pakkausarvoketjun kiertotalousosaamisesi näkyväksi digitaalisin osaamismerkein”. Juttu taustoittaa, mitä osaamismerkit ovat ja millaisia hyötyjä osaamismerkit suorittajilleen tarjoavat.

Lähteet:

TAMK intranet. 2024. Osaamismerkit TAMKissa. luettu 6.3.2024. Vaatii käyttöoikeuden. https://intra.tuni.fi/fi/henkilostoasiat/osaamisen-kehittaminen-ja-henkilostokoulutus/osaamismerkit-tamkissa

108/1458/2022 Pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja -koulutus. Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

 

Teksti: Nina Kukkasniemi
Kuva: Minttu Rantanen