Kaupunkiseutujen kehittäminen maakuntauudistuksen yhteydessä

Miten kaupunkiseutujen kasvava merkitys ja maakuntauudistus sovitetaan yhteen?

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

KAITSE- ja KAITSE-EP

–hankepari tarkastelee kaupunkiseutujen kehittämistä maakuntauudistuksen yhteydessä Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pureudumme esimerkiksi siihen, millaisia näkökulmia eri toimijoilla kaavailtuun maakuntauudistukseen liittyy sekä siihen, millaiseksi tulevien maakuntien ja kaupunkiseutujen suhde muotoutuu. Lisäksi pyrimme luomaan näkymiä siihen, kuinka suomalainen alue- ja paikallishallinto kehittyy pidemmällä aikavälillä.