Esittely

KAITSE- ja KAITSE-EP –hankepari tarkastelee kaupunkiseutujen kehittämistä maakuntauudistuksen yhteydessä.

Tausta

Hankkeessa pureudutaan siihen, millaisia näkökulmia eri toimijoilla kaavailtuun maakuntauudistukseen liittyy sekä siihen, millaiseksi tulevien maakuntien ja kaupunkiseutujen suhde muotoutuu. Lisäksi pyrimme luomaan näkymiä siihen, kuinka suomalainen alue- ja paikallishallinto kehittyy pidemmällä aikavälillä.

Hankkeessa mm. kerätään ja analysoidaan laaja empiirinen haastatteluaineisto, järjestetään kehittämis- ja tulevaisuustyöpajoja sekä hyödynnetään tutkimusta tukevan professoriryhmän sparrausta. Tutkimuksessa hyödynnetään myös yliopiston ulkopuolella työskentelevien asiantuntijoiden osaamista.

Tavoite ja vaikuttavuus

Kaiken kaikkiaan hankeparin tavoitteena on tukea sellaisten ajattelu- ja toimintatapojen muodostumista, jotka tukevat kasvavien kaupunkiseutujen elinvoimaa ja kehittämiskapasiteettia. Hankeparia toteutetaan vuorottelemalla tutkimukseen ja kehittämiseen painottuvia osioita.

Hankeparin kohdealueita ovat Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi sekä erityisesti niiden keskuskaupunkiseudut. Tampereen ja Turun kaupunkiseudut ovat pääkaupunkiseudun jälkeen suurimmat kaupunkiseudut, jotka ovat kuitenkin profiililtaan monessa suhteessa varsin erilaiset. Seinäjoki on puolestaan ollut jo pitkään kiinnostavalla kasvu- ja kehitysuralla taloudellisesti ja kulttuurisesti omaleimaisen Etelä-Pohjanmaan keskuskaupunkina.

Rahoittajat

Hankepari on monirahoitteinen ja sitä rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, TEM, Kuntaliitto sekä Tampereen yliopisto.