Rakenteet edellä uudistamassa?

Artikkelin kuva: Anni Kyösti

Olen saapunut Tampereen keskustaan junalla. Näen ympärilläni paljon rakenteita: teitä, raiteita, siltoja, vanhoja ja uudenkarheita taloja. Keskusta on ratikkatyömaan kourissa ja mietin, miten pääsen ylittämään Hämeenkadun? Ympärilläni on paljon rakenteita, joiden tarkoituksena on luoda alueelle parempia kaupunkikehityksen edellytyksiä.

Kaupunki on hyvin paljon muutakin kuin rakenteita. Kaupunki merkitsee minulle erilaisia kohtaamisia, ihmisiä, elämänarvoja ja tunnelmaa. Se on tarjonnut minulle mm. koulutusta, työtä ja sosiaalisia verkostoja. Kaupunkiseutu on tarjonnut minulle sellaisia elämänarvoja, jotka olen kokenut tärkeiksi. Kaupungin rakenteet ovat näkyviä ja esillä, mutta vaikeampaa on sanoa, millaiset arvot ovat kaupunkilaisille tärkeitä.

Viimeiset vuodet julkinen uudistamiskeskustelu on keskittynyt maakuntauudistukseen. Millaisilla rakenteilla saisimme aikaan parasta mahdollista julkista hallintoa, yhtenäisesti koko maassa? Millaisella yhteisellä mallilla (ts. rakenteella) ratkaisemme koko Suomen julkishallinnon tarpeet? Keskustelu rakenteista ei kuitenkaan tunnista niitä erilaisia arvoja, joita kaupungit edustavat. Kaupunkiseuduilla, maaseudulla tai arktisella alueella painitaan erilaisten kysymysten kanssa. Niihin kysymyksiin on vaikea vastata samalla rakenteella.

Uudistuksen valmisteluvaiheen tarkastelu on osoittanut, että rakenteen ohella on todella tärkeää tarkastella sitä, millaista julkista arvoa uudistamisella tavoitellaan? Kun kaupunkiseudut, erilaiset kunnat ja alueet näkevät uudistamisen lisäävän julkista arvoa alueellaan, on oletettavissa, että uudistamiseen on helpompi sitoutua. Sen sijaan, että uudistamme julkishallinnon rakenteita pelkästään rakenteiden perusteella, olisi vähintään yhtä tärkeää ottaa keskusteluun mukaan uudistamisen julkinen arvo eri alueiden näkökulmista. Tämä näkökulma kytkeytyy myös kysymykseen legitimiteetistä. Millaisella perustalla uudistuksen legitimiteetti on ollut?

Palataanpa vielä kaupungin kaduille. Sen lisäksi, että näen ympärilläni suuria mullistuksia kaupungin rakenteissa, ajattelen myös sitä, millaisia arvoja uudistamiseen liittyy ja miten arvot kuplivat tämänkin kaupungin kohtaamisissa ja julkisilla rajapinnoilla. Uudistamistyön lomassa on toisinaan hyvä pysähtyä kysymään itseltään: Lisäävätkö uudistettavat rakenteet julkista arvoa? Millaista julkista arvoa sinun työsi tuottaa? Millaiselle legitimiteetille uudistaminen perustuu?

KAITSE-hankkeessa on tarkasteltu maakuntauudistuksen valmistelua Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. Näistä tuloksista on julkaistu hankkeen esiselvitys Hajota, kokoa ja hallitse. Kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien suhde – uhkat ja mahdollisuudet sekä väliraportti Legitimiteetti, arvot ja kapasiteetti – Rajapintojen hallinta kaupunkiseutujen ja uusien maakuntien välillä.

 

Kirjoittaja: Anni Kyösti
KAITSE -hankeparin tutkija & Arctic Outdoor -turvallisuutta ja terveyttä tunturista -hankeen hankekoordinaattori