Suomen keskiajan taidehistoria päivittyy

Fikon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria -hankkeessa valmistellaan uusimpaan tutkimukseen perustuvaa kirjasarjaa Suomen taiteen historiasta. Kirjat julkaistaan sekä ruotsiksi että suomeksi. Keskiaikaa käsittelevässä osassa mukana oleva tutkija Sofia Lahti kirjoittaa FiKon-hankkeen blogissa alan ajankohtaisesta tutkimustilanteesta Suomessa: Vår förståelse av medeltidens bilder uppdateras ständigt – ymmärryksemme keskiajan kuvista päivittyy jatkuvasti.