Iloinen nainen VR-lasit päässä.

Virtuaali- ja etäteknologiat kuntoutuksessa

Kokoamme yhteen tekoälyn, virtuaaliteknologian, saavutettavuuden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä. Tuotamme tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.

Virtuaalisuus uudistaa kuntoutusta

SOTE-uudistus ja COVID-19-pandemia vauhdittavat etä- ja virtuaaliteknologioiden käyttöönottoa kuntoutuksessa. Kehitämme näitä teknologioita verkostohankkeessamme. Kohderyhmänämme ovat kuntoutusalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat sekä nuoret kuntoutujat.

Hankepartnerit ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Metropolia AMK, Satakunnan AMK (SAMK) ja Tampereen yliopisto. Käynnistämme hankkeessa monialaisen verkoston sekä pyrimme vahvistamaan alan tutkimusta ja osaamista yhdessä työelämän kanssa.