Fysioterapiaopettajat virtuaalikuntoutuksen maailmassa

Fysioterapiaopettajat tutustuvat virtuaalikuntoutuslaitteisiin.
Opettajat testailivat useita kuntoutukseen soveltuvia VR-mahdollisuuksia työpajan aikana.

Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapiaopettajille tarjottiin mahdollisuutta päästä tutustumaan ja kokeilemaan virtuaaliteknologian sovelluksia ja mahdollisuuksia SAMKin RoboAI-laboratoriossa. Kokeilujen jälkeen ideointi jatkui työpajan ja tiimikokousten myötä. Keskustelut auttoivat opettajia pohtimaan sisältöjä ja toteutustapoja, jotta tulevaisuudessa SAMKin fysioterapiaopiskelijoille tarjotaan etä- ja virtuaalikuntoutuksen opintoja suomeksi ja englanniksi.

Uutinen on julkaistu RoboAI Health -hankkeen verkkosivuilla 27.2.2023:

RoboAI Healthin projektitutkijat esittelivät fysioterapiaopettajille erinäisiä mahdollisuuksia virtuaalikuntoutuksen toteutuksista. Kokeiltavana oli niin talon omaa tuotantoa, kuin kaupallisia mahdollisuuksia sekä kansainvälisten yhteyksien kautta saatuja alustoja. Lyhyiden esittelyjen jälkeen opettajat pääsivät itse kokeilemaan liikkumista immersiivisessä ympäristössä ja pohtimaan vapaasti toteutuksen hyötyjä ja tavoitteenmukaisuutta.

Keskustelua heräsi erityisesti asiakkaiden kyvystä käyttää VR-laseja – kuormitus niska-hartia-seudulle ja kyky tehdä valintoja pelien asetuksissa nähtiin haastavina asioina. Kilpailuhenkisille asiakkaille asiantuntijat näkivät hyödyn motivaation nostajana ja pitkissä terapiasuhteissa sen ylläpitäjänä. Asiakkaiden ominaisuudet ja yksilölliset tavoitteet huomioiden mahdollisuuksissa nähtiin paljon potentiaalia, joskin edelleen kehittämiskohteitakin.

– Oli innostavaa ja todella hyödyllistä päästä testaamaan laitteita käytännössä. Pitäisi pohtia vielä lisää sitä, miten yhteistyön avulla voisi enemmän integroida teknologiaa osaksi fysioterapiakurssien sisältöjä, toteaa fysioterapian lehtori Johanna Vähä-Jaakkola.

Kokeilujen päätteeksi oli varattu aikaa asioiden pureskeluun yhteisesti, jotta oleellisimmat asiat voidaan integroida tulevaisuudessa opetukseen. Tulevilla fysioterapeuteilla on käytettävissä laaja skaala mahdollisuuksia työkaluina, mutta terapian toteuttamiseksi tutkittuun tietoon perustuen, tulee heillä myös olla eväitä arvioida toteutustapojen käytettävyyttä ja vaikuttavuutta asiakastyössä.

Vaikka aikatauluongelmien vuoksi useat opettajat joutuivat perumaan työpajakeskustelun, virisi sen pohjalta ajatuksia RoboAI Healthin ja fysioterapiaopettajien yhteistyön kehittämiseksi jatkossa. Opettajat jatkoivat keskustelua ja kehittämistä uuden opetussuunnitelmatyön aikana ja uutena kurssina nähdään jatkossa etä- ja virtuaalikuntoutuksen opintojakso.

Opetuksen kehittämisen haasteet

Virtuaaliteknologian ja ylipäätään hyvinvointiteknologian tuominen osaksi fysioterapiaopintoja vaatii usein haasteiden kohtaamista. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii niin käytännön terapiassa kuin opetuksessakin paljon perehtymistä ja harjoittelua, mikä vie aikaa, jota opettajienkaan työssä ei liioin ole ylimääräistä. Yhteistyö teknologiaosaajien kanssa olisi ensiarvoista, joskin yhteisen resurssin löytäminen ei myöskään ole ongelmatonta. Paine saada teknologia toimimaan toivotulla tavalla juuri oikealla hetkellä opiskelijoiden kanssa on suuri. Tämän vuoksi laitteiden hyödyntämiseksi tulisi olla helposti saatavilla myös apua, kuten muihinkin IT-asioihin. Vastausten löytäminen haasteisiin vaatii jatkossakin yhteisiä ponnisteluja ja uusien toimintatapojen kehittämistä.

OKM-rahoitteisen Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa -hankkeen turvin pääsimme aloittamaan hedelmällisen keskustelun hyvinvointiteknologian opetuksen lisäämiseksi fysioterapiaopinnoissa ylipäätään ja tarjoamaan opettajille mahdollisuutta päästä tutustumaan laitteisiin ja sovelluksiin vapaasti kokeillen.

– Toivon, että tällaisia kohtaamisia olisi jatkossakin säännöllisesti. Nyt olisi hyvä aika sopia suuntaviivoja jatkotoimenpiteille, jotta voimme viedä suunnitelmat käytännön tasolle pohtimisen sijaan, Vähä-Jaakkola jatkaa.

Teksti: Taina Jyräkoski
Kuvat: RoboAI-hanke