Esittely

Pyörätuolissa istuva mies VR-lasit päässä ja hänen vieressään nuori nainen.

SOTE-uudistus ja COVID-19-pandemia vauhdittavat etä- ja virtuaaliteknologioiden käyttöönottoa kuntoutuksessa. Kehitämme näitä teknologioita verkostohankkeessamme.

Verkostohankkeemme kokoaa hakijaorganisaatioiden asiantuntijaryhmät, verkostot ja tutkimus- ja kehittämisinfrastruktuurit yhteen. Tämän avulla varmistetaan teknologioiden kehittämiseen ja tutkimiseen tarvittava monialainen yhteistyö ja kuntoutuksen ammattilaisten osaaminen tutkitun tiedon ja koulutuksen kautta kuntoutujan parhaaksi.

Etä- ja virtuaaliteknologioiden on osoitettu olevan ainakin yhtä vaikuttavia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Näitä teknologioita on kehitettävä kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Ne mahdollistavat yhdenvertaista, oikea-aikaista ja saavutettavaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä edistävää kuntoutumista.

Tavoite ja tehtävät

Kohderyhmänämme ovat kuntoutusalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat sekä nuoret kuntoutujat. Erityisesti huomioimme ns. haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät, kuten eri tavoin toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt, osatyökykyiset ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret.

Määrittelemme kohderyhmän tarkemmin verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa, ja otamme huomioon heidän asiakasryhmänsä. Verkostoyhteistyössä toimivat teknologian kehittäjät ovat välillinen kohderyhmä.

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tekoälyn, virtuaaliteknologian, saavutettavuuden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä. Ryhmät tuottavat tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.

Käytämme hankeavustuksen monialaisen verkoston käynnistämiseen, jatkuvuuden suunnitteluun, tutkimukseen ja osaamisen vahvistamiseen yhdessä työelämän kanssa sekä tulosten avoimeen jakamiseen.

Tulokset

Hankkeen tulokset mm.:

  • Korkeakoulujen ylimaakunnallinen verkostoyhteistyö on vakiinnutettu ja yhteistyöverkoston tiekartta on suunniteltu.
  • Testattu ja kerätty kokemuksia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden hyödyistä kuntoutuksessa ja varmistettu niiden sisällöllinen ja toiminnallinen saavutettavuus.
  • Uusia palvelukonsepteja on tuotettu ja tutkimuksesta liiketoimintaa avauksia kartoitettu.
  • Tehty ehdotus hanketeemaan liittyvästä erikoistumiskoulutuksesta.

Rahoittaja

Hankettamme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on käynnissä 1.1.2021−31.12.2022.