Virtuaalikuntoutus etenee, mutta monialaista vuoropuhelua ja tiedon kartuttamista tarvitaan vielä lisää, kirjoittavat Taina Jyräkoski ja Jani Lahti

Virtuaalikuntoutusverkostohankkeen tapahtumien keskusteluissa on käynyt selväksi, että teknologinen toteutus on jo monesti mahdollista ja kuntoutuskentältä löytyy mielenkiintoa virtuaalikuntoutusta kohtaan. Tarkoituksenmukainen teknologinen kehitys kuntoutussektorilla vaatii ensin paljon monialaista vuoropuhelua ja toinen toistemme alojen ymmärrystä, kirjoittavat SAMK:n Taina Jyräkoski ja Jani Lahti SeAMK-SAMK Tutkimusfoorumi 2022 -julkaisussa.

Kaksivuotisen Virtuaalikuntoutusverkosto –hankkeen tärkein päämäärä on vauhdittaa tekoälyn ja virtuaaliteknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa.

Kuntoutussektorin osaamistarpeita on kartoitettu virtuaaliteknologian hyödyntämiseen liittyen työpajoissa kuntoutuksen ammattilaisilla sekä herätelty keskustelua tekoälyn käyttömahdollisuuksista kuntoutujaa hyödyntävällä tavalla etätyöpajoissa.

Tulokset

VR-lasien moninaiset hyödyntämismahdollisuudet terapian lisätyökaluna ovat herättäneet paljon mielenkiintoa ammattilaisten keskuudessa. SAMK käynnisti Virtuaalikuntoutusverkosto –hankkeen aikana kuntoutusalan yrityksen ja virtuaaliteknologiayrityksen yhteiskehittelyn olkapäätä kuntouttavan VR-pelin luomiseksi. Ideointia ja yhteiskehittelyä toteutettiin yritysten välillä ja SAMKin asiantuntijoita hyödyntäen.

Hankkeen aikana myös tuotettiin yhdessä Satakunta testbed – ja Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana- hankkeiden kanssa VR-simulaatio sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, jonka tarkoituksena on simuloida oikeaa asiakaskohtaamista sairaalaympäristössä.

Lähialueen kuntoutusyrityksiin ja julkisen sektorin toimijoille on esitelty VR-lasien ja 360-kuvaamisen mahdollisuuksia monipuolisen kuntoutuksen toteuttamiseksi. SAMK on myös lainannut laitteita ammattilaisille kokeiltavaksi ja tutustuttavaksi.

SAMK on järjestänyt hankkeen aikana kolme työpajaa kuntoutuksen ammattilaisille. Työpajoihin on osallistunut fysioterapeutteja ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleviä ohjaajia. Näissä työpajoissa on tunnistettu kuntoutujaryhmiä, jotka voisivat hyötyä VR-kuntoutuksesta sekä ideoitu sisältöjä ja ominaisuuksia motivoiviksi ja tavoitteellisiksi pelitoteutuksiksi tai simulaatioiksi.

SAMK on osallistunut myös virtuaalikuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen ideoimiseen ja suunnitteluun. Hankkeen aikana on luotu malli siitä, minkä laajuinen ja millaisella sisällöllä kyseinen erikoistumiskoulutus voisi olla tavoitteellista toteuttaa ja millaisella alustalla.

Johtopäätökset ja tulevaisuus

Verkoston toimintaa on tarkoitus jatkaa yhteisellä alustalla, joka mahdollistaa korkeakoulujen, yksityisen ja julkisen sektorin sekä teknologian tuottajien yhteistyön ja tiedon jakamisen. Verkoston jäsenet toivovat edelleen koulutuksia, seminaareja ja webinaareja virtuaalikuntoutuksen lisääntyvistä mahdollisuuksista. Korkeakouluilla on tärkeä tehtävä toimia tulkkina teknologia- ja kuntoutusyritysten välillä auttaen kuntoutusteknologian käyttöönottoa ja kehittämistä.

Virtuaalikuntoutuksen hyötyjä ja mahdollisuuksia on tutkittava jatkossa lisää.

Lue mielenkiintoinen yhteenveto julkaisusta!

Virtuaalikuntoutusverkosto-hankkeella vauhtia teknologian ja kuntoutuksen vuoropuheluun. (2022, 300–315). Teoksessa SeAMK-SAMK Tutkimusfoorumi 2022 (Toim. Varamäki, Elina; Joensuu-Salo, Sanna; Viljamaa, Anmari (2022)

 

Teksti ja lisätiedot:
Taina Jyräkoski, ft (ylempi AMK), projektipäällikkö, SAMK
Jani Lahti, ft, projektitutkija, SAMK

Kuva: Shutterstock