Hankkeen tulokset ja julkaisuseminaari

Olemme julkaisseet 11.12.2020 teoksen Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa (toim. Satu Ojala ja Pasi Pyöriä, Tampere University Press)

Hankkeen tiivistelmä/policy brief

 

Kirja julkaistiin avoimessa Zoom-seminaarissa:

Pirstoutuvat työurat – Työuraseminaari 11.12. Tampereella ja Zoomissa

Tutkimusseminaarin 11.12.2020 esitysdiat ovat alla ja osa esitystallenteista ladattu hankkeen youtube-kanavalle.

Satu Ojala, Tampereen yliopisto. Avaussanat sekä hankkeen keskeiset tutkimushavainnot. Ojalan diat ja seminaariesitys.

Osa I Työurat eri elämänkaaren vaiheissa

Pekka Virtanen, Tampereen yliopisto. Nuorten moninaiset työmarkkinasiirtymät. Perustuu artikkeliin Antti Saloniemi, Janne Salonen, Tapio Nummi & Pekka Virtanen (2020) The diversity of transitions during early adulthood in the Finnish labour market. Journal of Youth Studies. Virtasen diat ja seminaariesitys.

Janne Salonen, Eläketurvakeskus. Naisten ja miesten työurien eriarvoisuus ja perhevapaat. Perustuu artikkeliin Kati Kuitto, Janne Salonen & Jan Helmdag (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. Social Sciences. Salosen diat ja seminaariesitys.

Mervi Ruokolainen, Työterveyslaitos. Työurajohtaminen – vertaisryhmävalmennuksen vaikutukset varttuneiden työntekijöiden työhyvinvointiin ja työuraan (RCT).  Perustuu artikkeliin Jukka Vuori, Kaisa Törnroos, Mervi Ruokolainen & Marjo Wallin (2019) Enhancing late-career management among aging employees – A randomized controlled trial. Journal of Vocational Behavior. Ruokolaisen diat.

Osa II Talouden ja yritysinvestointien työuravaikutukset

Terhi Maczulskij, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Kiinan tuontishokki ja teollisuustyöntekijöiden työurat Suomessa. Perustuu työn alla olevaan Sari Pekkala Kerr’in ja Terhi Maczulskijn tutkimukseen. Maczulskij’n diat ja seminaariesitys.

Pasi Pyöriä, Tampereen yliopisto. Yrityksen investoinnit aineettomaan pääomaan henkilöstön työuran kannalta.
Perustuu seminaarissa julkaistavan teoksen lukuun 8: Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Liudmila Lipiäinen (2020) Yrityksen
kannattavuus ja investoinnit aineettomaan pääomaan henkilöstön työuran kannalta. Pyöriän diat ja seminaariesitys.

Kiitos seminaaripuhujille ja -osallistujille!

Kuva: Marica Lonka