Tutkimusryhmä

Tutkijatohtori Satu Ojala (satu.ojala [at] tuni.fi) tuntee kotimaiset ja kansainväliset työolo- ja työmarkkinatutkimukset sekä ajankäyttöaineistot ja on tutkinut työn aikoja, paikkoja, laatua, epävarmuutta, osa- ja määräaikaistyötä sekä etenkin nuorten työoloja. Yhä enemmän Ojala on yhdessä tutkimusryhmän kanssa perehtynyt pitkittäistutkimukseen ja työuriin, kuten tässäkin hankkeessa. Ojala on hankkeen vastuullinen tutkija.

 

 

 

Pasi Pyöriä (pasi.pyoria [at] tuni.fi) on sosiologian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Hän on työuratutkimuksen ohella kiinnostunut työelämän laadusta ja työoloista, palkkatyön prekarisaatiosta sekä ajasta ja paikasta riippumattomista työjärjestelyistä.

 

 

 

 

 

YTT Esa Jokinen (esa.jokinen [at] tuni.fi) on kokenut työelämän tutkija ja perehtynyt väitöskirjassaan kuntarakenteen muutosten henkilöstövaikutuksiin. Tässä hankkeessa hän tutkii teollisuuden toimialojen tulkintoja tapahtuneista muutoksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista järjestöhaastattelujen perusteella. ”Kaikki ei ole sitä miltä näyttää, ja totuus on tuolla jossain.”

 

 

 

 

Aart-Jan Riekhoff (arie.riekhoff [at] tuni.fi) työskentelee erikoistutkijana Eläketurvakeskuksessa. Hän on tutkimuksessaan kiinnostunut työstä, elämänkuluista, eläköitymisestä ja vanhempien ihmisten työurista. Riekhoffin rooli on projektissa auttaa kehittämään menetelmiä, jolla analysoidaan työurien epävakautta. Lisäksi hän ottaa osaa tutkimuksen julkaisuihin.

 

 

 

 

Liudmila Lipiäinen (liudmila.lipiäinen [at] tuni.fi) on tilastotieteilijä ja työskentelee Tampereen yliopistossa tutkijana. Hän on kiinnostunut tutkimuskysymysten ratkaisemisesta tilastollisin menetelmin. Tässä projektissa hän analysoi rekisteri- ja pitkittäisaineistoja.

 

 

 

 

 

Katri-Maria Järvinen (katri-maria.jarvinen [at] tuni.fi) työskentelee projektissa tutkijatohtorina. Hän on kiinnostunut laajasti työelämäntutkimuksen kysymyksistä, kuten työurista, epätyypillisistä työsuhteista ja työhyvinvoinnista. Lisäksi hän tutkii yhteiskuntatieteellisen tiedon muodostusta ja opettaa määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

 

 

 

 

 

Jouko Nätti (jouko.natti [at] tuni.fi) on sosiaalipolitiikan professori ja pitkän linjan työelämäntutkija. Hankkeessa hän on mukana vanhempana ja viisaampana neuvonantajana, tutkimusasetelmien viilaajana ja yhteiskirjoittajana.

 

 

 

 

 

Joni Ulmanen (joni.ulmanen [at] gmail.com) on Tampereen yliopistosta yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta valmistunut media-alan ja viestinnän moniosaaja. Hän toimi projektin alussa korkeakouluharjoittelijana vastuualueenaan tutkimusviestinnän suunnittelutehtävät. Hän on tutkinut sosiaalipolitiikan kandidaatin tutkielmassaan ja gradussaan prekaaria työtä, freelancer-työtä ja työosuuskuntia.

 

 

 

Lisäksi projektissa on mukana yhteiskuntapolitiikan ja työelämäntutkimuksen alalta väitellyt tutkijatohtori Tomi Oinas (tomi.oinas [at] jyu.fi) Jyväskylän yliopistosta.

(Kuvat: Jenni Toivonen/Tampereen yliopisto)