Osallistu tutkimukseemme!

Kutsumme sinut osallistumaan Tampereen yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen, jossa analysoidaan persoonallisuustestien ja testaamisen seurauksia työelämässä. Tutkimme persoonallisuustestejä yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että olemme kiinnostuneita, minkälaisia kulttuurisia käsityksiä testiväitteet voivat sisältää ja miten monenlaisilla tavoilla testiväitteitä voi tulkita. Tutkimuskohteemme on persoonallisuustestit ja niiden toimivuus erilaisten ihmisryhmien kohdalla, ei testivastaajien persoonallisuus.

Tutkimustilanteessa pyydämme sinua vastaamaan persoonallisuustestin väittämiin ja samalla kertomaan, miten tulkitset väittämiä ja päädyt vastaamaan niihin siten kuin vastaat. Testilomake toimii oman ajattelusi virikkeenä, eikä vastauksiasi pisteytetä ja analysoida. Tutkimushaastattelu toteutetaan haastateltavan kanssa yhteisesti sovitussa paikassa, ja se äänitetään.

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä osallistujien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Tutkimushanketta ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020–2024. Hanke on saanut tutkimusluvan Suomen Psykologiliiton Testilautakunnalta ja puoltavan lausunnon Tampereen alueen ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään persoonallisuustestien kulttuurisia toimintalogiikoita. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testaamiskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset haastatteluun: [sähköpostiosoite piilotettu]

Lisätiedot:
tutkija Sara Liinamo: [sähköpostiosoite piilotettu]
hankkeen vastuullinen johtaja Virve Peteri: [sähköpostiosoite piilotettu]