Virve Peteri

Akatemiatutkija

muotokuva

Virve Peteri (YTT, dosentti, PsM, laillistettu psykologi) on projektin vastuullinen johtaja. Virve koordinoi projektin toimintaa, analysoi projektissa persoonallisuustestejä kulttuurisina teksteinä sekä jäljittää testien historiallista rakentumista. Lisäksi Virve valvoo projektissa persoonallisuustestien eettistä analysointia ja käsittelyä. Virvellä on pitkä kokemus sosiologisesta teknologian tutkimuksesta, kriittisestä diskurssianalyysistä ja etnografisista tutkimusmenetelmistä.