Aineistot

Analysoimme persoonallisuustestien tuotantoa, käyttöä ja niille annettuja merkityksiä monenlaisten aineistojen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäljitämme tiettyjen persoonallisuustestien kehittämistä historiallisten dokumenttien ja kotimaisten asiantuntijahaastatteluiden avulla. Lisäksi analysoimme persoonallisuustestejä teksteinä, jotka tuottavat määrityksiä ihannetyöntekijästä. Tarkastelemme myös, millaisena testaamisen logiikka hahmottuu ammattilaisten ja testattavien keskinäisessä vuorovaikutuksessa ennen testiä ja testituloksia purettaessa. Meitä kiinnostaa, minkälaisia kulttuurisia logiikoita testattavat hyödyntävät testivastaamisessaan ja miten he tunnistavat testituloksien muotoilleen heidän elämäänsä ja uramahdollisuuksiaan.

Mikäli haluat osallistua tutkimukseemme, ota yhteyttä osoitteeseen [sähköpostiosoite piilotettu]. Keräämme syksyn 2021 ja vuoden 2023 aikana aineistoja nro 1–2 ja 5–6.

Aineisto sisältää:

  1. historiallisia dokumentteja ja asiantuntijahaastatteluita persoonallisuustestien kehittämisestä ja soveltamisesta suomalaiseen työelämään
  2. persoonallisuustestejä työssään hyödyntävien ammattilaisten haastatteluita
  3. videotallenteita rekrytointihaastatteluista, joissa käsitellään työnhakijoiden persoonallisuustestituloksia
  4. persoonallisuustestejä (testisalaisuutta ja tekijänoikeuksia kunnioittaen)
  5. testintäyttötilanteita, joissa vastaajat kertovat, miten he merkityksellistävät testiväitteet ja muodostavat vastauksensa niihin
  6. testattavina olleiden henkilöiden omaelämänkerrallisia haastatteluita