Tulokset

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja ja esitelmiä tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Artikkelit tieteellisissä vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä:

Ahopelto, Teija & Ruusuvuori, Johanna & Stevanovic, Melisa & Tiitinen, Sanni (2024) Defining personality: epistemic authority in recruitment interviews. Business and Professional Communication Quarterly. DOI: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23294906231218385

Liinamo, Sara & Peteri, Virve (2021) Persoonallisuustestauksen ristiriitaiset ideaalisubjektit. Kulttuurintutkimus 38:2–3, 3–18. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/100290

 

Esitelmät ja työryhmät:

Testaamisen sosiologia -hanke järjesti IREC & Työelämän tutkimuspäivät -konferenssissa työryhmän ”Työntekijöiden arviointi ja testaaminen”, 16.9.2023, Tampereen yliopistolla.  

Ahopelto, Teija (2023) ”Keskimääräisen empaattinen” -persoonallisuuspiirteistä neuvotteleminen rekrytointihaastatteluissa. Esitelmä IREC & Työelämän tutkimuspäivät -konferenssissa 16.9.2023 Tampereen yliopistossa.

Liinamo, Sara (2023) Persoonallisuustesti sosiologisen tutkimuksen kohteena. Esitelmä IREC & Työelämän tutkimuspäivät -konferenssissa 16.9.2023 Tampereen yliopistossa.

Federica Previtali (TAU), Teija Ahopelto (TAU), Sanni Tiitinen (JAMK) ja Melina De Dijn & Dorien van Der Mieroop (KU Leuven) järjestivät työryhmän ”Who is Fit?” Sosiaalipsykologian päivillä 4.5.2023, Tampereen yliopistolla.

Ahopelto, Teija (2023) Epistemic Authority in Recruitment Interviews. Esitelmä Sosiaalipsykologian päivillä 4.5.2023 Tampereen yliopistolla.

Testaamisen sosiologia -hanke järjesti Sosiologiapäivillä työryhmän: ”Tieto ja epäilys arviointiyhteiskunnassa” 23.3.2023 Tampereen yliopistolla.

Ahopelto, Teija, Liinamo, Sara ja Peteri, Virve (2023) Persoonallisuustestit rekrytoinnissa: episteemisenä auktoriteettina ja hallintana. Esitelmä Sosiologiapäivillä 23.3.2023 Tampereen yliopistolla.

Peteri, Virve (2023) Näkökulmia työn murrokseen ja työelämään pandemian jälkeen. Pyydetty puheenvuoro ja paneeliin osallistuminen. 16.3.2023, EY Suomi, Helsinki.

 

Opinnäytetyöt:

Ahonen, Aura (2022) Asiantuntijoiden työllistettävyyden osatekijät. Työnhakijoiden tuottamat kuvaukset itsestään työhaastatteluissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/137702

Anttila, Miia (2022) Työllistettävyyden rakentuminen asiantuntijoiden työhaastatteluissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hörkkö, Maaret (2022) Odotuksia oppikokemuksista. Tarkastelussa epäonnistumisesta keskusteleminen rekrytointihaastattelussa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Liinamo, Sara (2021) Persoonallisuustesti sosiaalisena konstruktiona. Diskurssianalyyttinen tutkimus psykologisesta testaamisesta osana rekrytointia. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/130420

Rokkonen, Tuija (2022) “Hyvää tyyppiä” rakentamassa. Ideaalityöntekijäkuvan rakentuminen rekrytointihaastattelussa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.