Sara Liinamo

Väitöskirjatutkija

muotokuva

Sara Liinamo (YTM, KM) tutkii projektissa persoonallisuustestejä ja -testaamista kulttuurisina teksteinä ja käytäntöinä. Sara analysoi historiallisia dokumentteja, asiantuntijahaastatteluja sekä testivastaaja-aineistoja diskursiivisilla ja narratiivisilla menetelmillä. Sara tuo projektille perehtyneisyytensä kriittisiin ohjausteorioihin sekä monipuolisen työkokemuksen ohjausalalta.