Teija Ahopelto

Väitöskirjatutkija

muotokuva

Teija Ahopelto (YTM) tutkii projektissa persoonallisuuden testaamista ja arviointia tilanteisena vuorovaikutuksena. Teija analysoi rekrytointihaastatteluita ja testivastaaja-aineistoja keskustelunanalyyttisesti. Teijan aiempi ura HR-päällikkönä tuo projektiin arvokasta etnografista taustaymmärrystä tutkimuskontekstista.