Kerro meille kokemuksistasi persoonallisuustesteistä ja testattavana olemisesta

Millaisia kokemuksia sinulla on persoonallisuustesteistä ja testattavana olemisesta? Miten nämä kokemukset ovat vaikuttaneet elämänvalintoihisi ja siihen, mitä ajattelet itsestäsi? Ovatko testitulokset esimerkiksi kertoneet, että olet ulospäinsuuntautunut, harkitsevainen tai sinulla on johtajan ominaisuuksia? Minkälaisilla tavoilla olet hyödyntänyt persoonallisuustestejä ja niiden tarjoamia tulkintoja?

Tule haastateltavaksi tutkimukseen, jossa persoonallisuustestejä ja testaamista tutkitaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Tutkimushanke ”Testaamisen sosiologia: Persoonallisuustestit työelämän ideaalisubjekteja rakentamassa” toteutetaan Tampereen yliopistossa, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö vuosina 2020–2024.

Haastattelu on vapaamuotoinen keskustelu, joka toteutetaan etänä tai yhteisesti sovitussa paikassa. Haastattelu äänitetään. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltavien henkilöllisyys paljastu tutkimuksen tekemisen tai raportoinnin yhteydessä. Haastatteluiden äänitallenteet tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä osallistumisesta, keskeyttää haastattelu ja perua suostumus milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista kokemuksista ja ajatuksista, joita persoonallisuustesteihin ja testaamiseen voi liittyä. Osallistumalla tutkimukseen autat ymmärtämään testien ja testaamisen merkitystä ihmisten elämänkululle. Tämä tieto voi olla hyödyksi testien ja testauskäytäntöjen kehittämisessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset haastatteluun: [sähköpostiosoite piilotettu]

Lisätiedot:
tutkija Sara Liinamo: [sähköpostiosoite piilotettu]
hankkeen vastuullinen johtaja Virve Peteri: [sähköpostiosoite piilotettu]