Tulevaisuusaineistot

yritystoiminta ja muutosvoimat

Tulevaisuusmateriaaleja on tarjolla valtavasti ja pk-yrityksen voi olla jopa vaikeaa löytää itselleen oleellinen tieto. Tälle sivulle on koottu STRATU-hankeessa tunnistettuja, pk-yritysten tulevaisuusennakointiin soveltuvia aineistoja. Linkkejä on neljästä liiketoiminnan kannalta keskeisestä teemasta: työn, teknologian ja prosessien, asiakkaiden ja toimintaympäristön tulevaisuudesta sekä yleisiä materiaaleja tulevaisuustyöskentelystä. Kannustamme myös hankkimaan lisää oman alan tulevaisuutta koskevaa materiaalia eri lähteistä, lehdistä, somesta, omista verkostoista jne. Aktiivinen muutossignaalien havainnointi on ennakoinnin a ja o!

Linkki tulevaisuuteen -aineistot

1. Tulevaisuuden teknologiat ja prosessit

 • Tulevaisuuspankki / Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2017 – Mielenkiintoinen kattava teknologiaennakointi. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tehty kartoitus sadasta lupaavimmasta tulevaisuuden teknologiasta (R. Linturi & O. Kuusi 2018). Tulevaisuuspankissa aineisto on jaoteltu myös teemoittain, joten sivustolta voi hakea oman alan merkittävimpiä teknologisia uutuuksia. Kaikki esitelty teknologia ei ole vielä laajalti kaupallisesti saatavilla
 • Suomen tulevaisuuden kasvu- ja liiketoimintapotentiaalit Tulevaisuuden tutkimuskeskus on tutkinut tärkeimpiä tulevaisuuden teknologisia innovaatiota ja niiden liiketoimintapotentiaaleja. Sisältää arvioita eri teknologioiden merkityksestä eri käyttökohteissa ja arvioitu niiden markkinoille tulon todennäköisyyksiä ja aikatauluja.
 • Teknologiatrendit 2022DNA kokoaa vuosittain Teknologiatrendit -katsauksen kiinnostavimmista tekniikan tuulista.
 • Logistiikan maailma – Reijo Rautaluoman säätiön ylläpitämä yleishyödyllinen sivusto logistiikan perusteista sekä uusimmista tuulista.

Teknologian erityisteemoja videoina, podcasteina ja oppaina

 • Manufacturing 4.0 projektiKäytännönläheisiä podcasteja / webinaareja teollisen valmistuksen ajankohtaisista uutuuksista, erityisesti robotiikasta sekä 3D -mallinnuksesta ja -tulostuksesta. Myös yritystarinoita.
 • Tekoäly ja virtualisaatio Tulevaisuudentutkija Risto Linturi havainnollistaa nopeasti ja inspiroivasti mm. digitaalisten kaksosten käyttöä
 • Eksoskeleton, rakennustyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla Työterveyslaitoksen tutkijat kertovat, mihin ulkoisia tukirankoja voi käyttää.
 • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  TIEKE  on tuottanut suuren määrän helposti omaksuttavia tietoiskuvideoita. Esimerkiksi DigiTähti ja InPromptu -videot auttavat alkuun yrityksen perustoimintojen digitalisaatiossa (sähköinen laskutus, hakukonenäkyvyys ym.)
 • PK-digi  SeAMK:n tuottama materiaali pk-yrityksen digitalisaation kartoituksen ja kehittämisen tueksi. Vinkkejä some-markkinointiin, verkkokauppaan, toiminnaohjausjärjestelmiin, asiakkuudenhallintaan, taloudenohjaukseen ym.
 • Bernard Marr: The Top 10 Tech Trends In 2022 Everyone Must Be Ready For Now Tulevaisuudentutkija Bernard Marr esittelee videoillaan muutamassa minuutissa selkeästi teknologian avaintrendejä (englanniksi). Katso myös muut Marrin videot esim. bisnesstrendit, Metaverse, työn tekemisen trendit, teollisuus, 4.0, big data, tekoäly, kyberturvallisuus, reunalaskenta, pilvilaskenta, IoT, lisätty todellisuus, koneoppiminen, lohkoketjut ym.

2. Tulevaisuuden asiakkaat ja asiakastarpeet

 • TrendiraportitHaaga-Helia ammattikorkeakoulun palvelukokemusten laboratorio LAB8 laatii käytännönläheisiä trendiraportteja liiketoiminnan eri osa-alueilta (esim. tekoälyn hyödyntäminen, kaupan innovaatiot ja trendit, ravintoloiden noutoruoka sekä palvelualan innovaatiot)
 • Kirja: Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa  Futuristi Elina Hiltusen kirjoittama kirja kuluttajatrendeistä ja ennakoinnin menetelmistä. Sopii hyvin yrityksille, käytännönläheisiä esimerkkejä ja yritystarinoita on paljon.
 • TrendOne Megatrend map Yksityinen iso kansainvälinen trenditalo (englanniksi). Eri teemoihin liittyvien trendien seurantaa ja mm. ”trendikartta”.
 • Trendhunter -sivusto Maailman suurin trendialusta (englanniksi). Trendilistauksia aiheesta kuin aiheesta, erityisesti kuluttajanäkökulmasta.
 • Kaupan liitto Kaupan liitto julkaisee eri tuoteryhmien trendejä vuosittain. Laajoihin raportteihin pääsevät vain jäsenet, mutta niistä on uutisia ja tiivistelmiä julkisestikin tarjolla. Myös Kaupan liiton Uutishuoneesta löytyy kaupan alan trendin kehityksen uutisia.
 • Viisi kuluttajatrendiä vuodelle 2022 VTT:n katsaus kuluttajatrendeihin koronan jälkeisessä ajassa.
 • Katsaus digikaupan trendeihin  Kaupan liiton katsaus digikaupan uusista tuulista.
 • Vastuullisuuden suunta -podcast – Elinkeinoelämän keskusliiton podcast -sarja, jossa pohditaan yrityksen vastuullisuutta monista eri näkökulmista

3. Tulevaisuuden työelämä

 • Hyvinvointia työstä 2030-luvullaTyöterveyslaitos esittelee työelämän keskeisiä muutoksia.
 • Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä ja työkyky? –  Työeläkeyhtiö Ilmarinen on selvittänyt, millaisia odotuksia ja ajatuksia ihmisillä on työelämän muutoksista.
 • Trendikatsaus 2022 – Vincitin trendikatsauksessa kätelläään erityisesti huomisen työtä, osaajamarkkinoita, yhteistyötä ja johtajuutta.
 • Jousto-opas – Työterveyslaitoksen opas erilaisista työn joustoista esim. työnaika, paikka, johtajuus, itsensä johtaminen ym.
 • Uudistuminen lähtee osaamisesta – EK:n opas jatkuvan oppimisen parhaista käytännöistä kuuden edelläkävijäyrityksen kertomana.
 • Monimuotoinen työyhteisö – Suomi.fi -palvelussa on tietopankki työyhteisön monimuotoisuuden kohtaamiseen ja yhteiskunnan tukimuotoihin: eri-ikäiset työntekijät, tasa-arvo, monikulttuurisuus, osatyökykyiset ym.
 • Podcast: Yrityskulttuuri on kuningas – Podcastit keskittyvät siihen, miten yrityskulttuuri rakentaa yritykselle kilpailuetua. Haastateltavina aiheen pioneereja mm. Vincitn Mikko Kuitunen

4. Tulevaisuuden toimintaympäristö

 • Sitran Megatrendit 2020 Viisi suurta megatrendiä sekä niiden alla yksittäisiä trendejä ja niiden välisiä jännitteitä. Sitran megatrendikortteja on helppo käyttää ideoinnin apuna.
 • Sitran megatrendit koronan valossa – Megatrendien koronapäivitys.
 • Pk-yritysbarometrit – Suomen yrittäjät julkaisee jatkuvasti kartoituksia pk-yritysten lähitulevaisuuden odotuksista.
 • Kirja: Tulossa huomenna (Elina Hiltunen, 2019) – Miten megatrendit muokkaavat tulevaisuuttamme? Esim. miten teemme työtä tulevaisuudessa, riittävätkö resurssit, miten käy globalisaatiolle ja taloudelle, miten asumme/liikumme/syömme?
 • Etelä-Pohjanmaan skenaariot 2050 – Etelä-Pohjanmaan liiton neljä skenaariota vuoteen 2050. Ajattelemisen aihetta maakunnan kehityksestä
 • Tulevaisuustiedon lähteillä – Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2020. Käy laaja-alaisesti läpi tulevaisuuden ilmiöitä.
 • Neljä skenaariota Suomelle 2020-2028 – EVA:n isot elinkeinoelämän toimintaympäristöä muuttavat kysymykset.
 • Vaihtoehtoiset tulevaisuudet vuoteen 2030Business Finlandin skenaariot globaalin toimintaympäristön muutoksesta.
 • Alueelliset kehitysnäkymät -raportit – Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Seutukuntien ja maakuntien nykytila ja lähiajan näkymät myös liiketoiminnan uhkien ja mahdollisuuksien näkökulmasta
 • TEM Toimialaraportit – Työ- ja elinkeinoministeriön laatimat muutamien avaintoimialojen näkymät (elintarvike, kaivos, liike-elämän palvelut, luonnontuote, puutuote, sotepalvelut, uusiutuva energia). Sisältävät paljon yleistä analyysiä, mutta myös osion tulevaisuuden trendeistä ja kehityksestä, joka on kiinnostavaa yrityksillekin.
 • Futucast -podcastit – Ajankohtaisia teemoja muuttuvasta maailmasta kiinnostavilla puhujavierailla. Aiheita laidasta laitaan, esim. alustatalous, kiertotalous, teollisuusautomaation murros, yrityksen vastuullisuus, työn tulevaisuus, e-kolutus ym.
 • Puheenaihe -podcastit – Ajankohtaisia, myös tulevaisuusaiheisia puhujavieraita. Esim. Korvaako selluloosa muovin ja puuvillan, Toimitilat, coworking ja etätyö, tekoäly ym.
 • Business Model Navigator (engalnniksi) – Tulevaisuuden liiketoimintamallit. Kymmeniä esimerkkejä siitä, miten binestä voi tehdä uudella tavalla. Joko tiedät, mikä on Robin Hood-malli, subscrition-malli, shop-in-shop, joukkorahoitus, joukkoistaminen, massakustomointi, vuokrausmalli, prosumer-malli, point-of-sale jne.?

Yleistä tulevaisuuden ennakoinnista ja riskinhallinnasta

 • TOPI – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali – Kaikille avoin materiaali, jossa opetetaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Tuottajana Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto. Sisältää myös ladattavan oppikirjan ”Tulevaisuudentutkimus tutuksi”.
 • Kolme askelta megatrendien vaikutusten tunnistamiseen  – Priolen opas kolmivaiheiseen yrityksen kannalta merkittävien megatrendien tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.
 • Valmistavan teollisuuden resilienssi – VTT:n blogissa on kolme kirjoitusta valmistavan teollisuuden resilienssistä eli muutosjoustavuudesta epävarmassa maailmassa sekä aheeseen liittyvä opas
 • ManuMaturity – VTT:n ja Oulun yliopiston kehittämä itsearviontityökalu valmistavan teollisuuden kehitystarpeiden arviointiin. Teemoina asiakaslähtöisyys, liiketoimintamalli, prosessit, data, teknologinen infrastruktuuri, työntekijä sekä kestävyys.
 • Riski-Digi Vaasan ja Tampereen yliopistojen yhdessä kehittämä työkalupakki yrityksen riskinhallintaan erityisesti digitalisaation näkökumasta.
 • PK-RH-riskienhallinta – Suomen Riskienhallintayhdistyksen sivustoilla on paljon tietoa riskien arvioinnista ja hallinnasta, mm. erilaisia analyysipohjia.

*Huom. STRATU-hanke ei ole osallistunut yllä mainittujen aineistojen tuottamiseen, vaan on koonnut ne eri lähteistä. Osa aineistoista saattaa edellyttää sähköpostin antamisen aineiston lataamiseksi ja jotkut aineistoista voivat sisältää myös kaupallista materiaalia.

 

Työpajojen materiaalit (15.3.2022 Seinäjoki, 10.5.2022 verkkototeutus, 13.9.2022 Alavus ja 11.10.2022 Kauhajoki)