Esittely

Kuva maapallosta.

Pk-yrityksen arki on kiireistä ja aika on kortilla. Ehtisikö kuitenkin pysähtyä pieneksi hetkeksi pohtimaan, mihin maailma on menossa ja olemmeko mukana kyydissä? Tulevaisuuteen aktiivisesti suuntautuvat ”valppaat” yritykset kannattavat jopa kolmanneksen paremmin kuin verrokkinsa ja kasvavat 200% nopeammin (Rohrbeck & Kum 2018). - Hanke on päättynyt vuonna 2022, mutta materiaalit ovat edelleen vapaasti käytettävissä.

Hankkeen tausta

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja se haastaa yrityksiä pohtimaan tulevaisuuttaan. STRATU-hankkeen tavoitteena on tukea eteläpohjalaisten pk-yritysten strategista tulevaisuustyötä. Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu tuovat asiantuntemuksensa yritysten käyttöön ja edistävät laadukkaan tulevaisuustiedon hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla kerätään uutta tietoa yritysten kapasiteetista vastata erilaisiin megatrendeihin sekä yllättävämpiin muutosvoimiin. Yrityksiltä saatava toimialakohtainen ennakointitieto hyödyttää myös alueellista kehittämistyötä.

Mitä tehdään käytännössä?

 • Tuotetaan kyselyn ja haastattelujen avulla tilannekuva alueen pk-yritysten tulevaisuusajattelun ja strategiatyön nykytilasta.
 • Käydään läpi hankkeen kohderyhmän kannalta relevantteja tulevaisuusaineistoja sekä koostetaan ja muokataan niitä siten, että ne palvelevat eteläpohjalaisten pk-yritysten strategiatyön tarpeita.
 • Järjestetään eri puolilla Etelä-Pohjanmaata 4-5 kaikille pk-yrityksille avointa tulevaisuusvalmennustyöpajaa sekä syvennetään skenaario- ja strategiatyöskentelyä valikoituneiden pk-yritysten tai pienten pk-yritysryhmien (5-8 kpl) kanssa.
 • Dokumentoidaan kaikkien vaiheiden tulokset ja koostetaan viestit alueelliselle kehittämistyölle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset pk-yritykset, välillisesti alueen aluekehittäjätahot, elinkeinoelämän etujärjestöt ja elinkeinotoimijat.

Hanketta toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston vetämänä. Osatoteuttajina ovat Vaasan yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Rahoitus ja toteutusaika

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). EAKR-rahoitus 163 834 € + tuensaajien omarahoitus 40 958 €, Yht. 204 792 €

Toteutusaika: 1.9.2021-30.11.2022

Yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttajana Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina ovat Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen ohjausryhmä tukee ja seuraa hankkeen toteuttamista. Ohjausryhmään kuuluvat:

 • Maria Ahvenniemi, Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy
 • Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto
 • Tomi Kohtanen, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari
 • Miika Laurila, Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan liitto
 • Ville Orrenmaa, Myynninmaailma Oy
 • Heikki Risikko, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 • Tapio Seppä-Lassila, Into Seinäjoki Oy
 • Pauliina Talvitie, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Annika Tidström, Vaasan yliopisto
 • Tapio Toivonen, Teknologiateollisuus Länsi-Suomi ry
 • Eira Viitala, Pohjanmaan kaluste Oy