Kuva auton valoista.

Yritys - Valot päällä kohti tulevaisuutta

Huomista ei voi ennustaa, mutta siihen voi valmistautua.

Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU)

Pk-yrityksen arki on kiireistä ja aika on kortilla. Ehtisikö kuitenkin pysähtyä pieneksi hetkeksi pohtimaan, mihin maailma on menossa ja olemmeko  mukana kyydissä? Tulevaisuuteen aktiivisesti suuntautuvat ”valppaat” yritykset kannattavat jopa kolmanneksen paremmin kuin verrokkinsa ja kasvavat 200% nopeammin (Rohrbeck & Kum 2018).

Hanke on päättynyt, mutta materiaalit ovat edelleen kaikkien vapaasti käytettävissä.