Intensiivinen koulutus: Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla 5 op. Syksy 2021

Kuva: Juha Lahtinen

Tässä koulutuksessa saat valmiuksia kieli- ja kulttuuritietoisempaan opetus- ja ohjaustyöhön sekä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen monimuotoisissa oppimis- ja vuorovaikutusympäristöissä.

Sisältö:

  • Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa mm. visualisointi ja visuaalisten oppimisympäristöjen rakentaminen, videomateriaalin tuottaminen ja syventävien lukuohjelmien hyödyntämiseen
  • Kielitietoiset, opiskelijan taidot ja kielenkäyttötarpeet huomioivat opetusmenetelmät ja kielitietoisen opetusmateriaalin rakentaminen.
  • Kulttuuristen lähtökohtien tunnistaminen ja vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitoalan asiakas- ja työympäristöissä.
  • Matematiikka ja lääkelaskut kielenä, matematiikan sanallisten visualisointi ja konkretisointi sekä opiskelijan oppimisen tukeminen

Suoritustapa:

Koulutus toteutetaan Flipped Learningin periaatteita noudattaen. Osallistujat tutustuvat ennakkoaineistoon oman aikataulunsa mukaan. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteisesti syventämään aihetta keskustellen ja yhteisiä oppimisaihioita rakentaen. Koulutus sisältää kolme webinaaria, itsenäistä ennakkoaineistoon tutustumista ja välityöskentelyä, jossa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan opetussisältöihin kielitietoisia, visuaalisia ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäviä oppimisaihioita kaikkien osallistujien käyttöön.

Aikataulu:

Itsenäinen ennakkoaineistoon tutustuminen

Yhteisen työskentelyn ja ohjauksen verkkopaja 20.8 klo 13:30 – 15:30

Itsenäinen välityöskentely

Väliwebinaari pe 10.9 klo 9.00-11.00

Itsenäinen välityöskentely

Loppuwebinaari: pe 1.10 klo 13.30 – 15.30

Kohderyhmä:​ Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lataa esite PDF-tiedostona