Kielitietoisuus 2op

Osiossa perehdytään kielitietoisiin, opiskelijan taidot ja kielenkäyttötarpeet huomioiviin opetusmenetelmiin. Lähtökohtana on hoitoalan kielikäytänteiden tunnistaminen, viestin välittämisen taidot ja menetelmät, joilla alan käsitteitä voi avata.

Aikataulu:​

Syksy 2021: 5.11. –13.12.2021

  • Aloituswebinaari 5.11.2021 klo 9.00
  • Välityöskentely, jossa tuotetaan oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Väliwebinaari 24.11.2021 klo 14.00-16.00
  • Välityöskentely, jossa viimeistellään oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Loppuwebinaari klo 13.12.2021 klo 13.00-16.00

Sisältö 

  • Käytännön vinkkejä vieraskielisen opiskelijan kielenoppimistarpeiden huomioimiseen ja monikielisen ja –kulttuurisen opiskelijaryhmän hyödyntämiseen hoitoalan opinnoissa.
  • Menetelmiä, joilla voi opettaa samaan aikaan ammattia ja suomen kieltä
  • Monimuotokoulutus, joka sisältää aloitus- ja lopetustapaamisen sekä verkkoluentoja ja –työskentelyä. Etätehtävät  omassa työyhteisössä, hyödyntäen oppilaitoksen osaamista moniammatillisesti

Kohderyhmä:Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuopettajat: Terhi Tapaninen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKK, terhi.tapaninen@takk.fi sekä Ella Hakala, Tampereen Ammattikorkeakoulu​, ella.hakala@tuni.fi

Ilmoittautuminen e-lomakkeella