Koulutusosiot

Kielitietoisuus 2 op 5.11.2021 – 13.12.2021

Vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitotyössä 3 op 10.9. – 4.11.2021

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä 3 op 20.8. – 1.10.2021

Lääkelaskut haltuun 2 op 20.9.-12.11.2021

Osiot voi suorittaa kokonaisuutena tai yksittäisinä koulutusosioina​. Koulutusosiot toteutetaan verkkototeutuksina. Koulutuksen aikana rakennetaan yhteinen Thinglink-ympäristö osallistujien käyttöön. Osallistujat eivät välttämättä tarvitse omaa Thinglink-lisenssiä. Opetuksen toteutuksessa hyödynnetään Moodle –oppimisalustaa välityöskentelyssä.

Koulutukset toteutetaan kahtena n. 15 henkilön ryhmänä, joista toinen on suunnattu oppilaitosten ”moninaisuusagenteille”, jotka edistävät aihepiiriä organisaatioidensa vastuuhenkilöinä ja toinen toteutus avoimena toteutuksena. Vaikuttavuuden kannalta olisi hyvä lähteä koulutukseen työparina tai tiiminä.​

Hankkeen kesto 1.8.2020 – 31.12.2021