Lääkelaskut haltuun 2op

Lääkelaskuissa edellytetään virheetöntä osaamista. Lääkelaskut ovat sanallisia tehtäviä, jotka perustuvat vahvaan kielelliseen osaamiseen. Lääkelaskut haltuun -koulutusosiossa pohditaan matematiikan kieltä, lääkelaskujen kieltä, ja sitä, mikä on kielenoppijalle vaikeaa matematiikan sanallisissa tehtävissä.

Aikataulu​:

Syksy 2021: 20.9.-12.11.

Aloituswebinaari: ma 20.9. klo 14.00-16.00

Väliwebinaari pe 8.10. klo 14.00-16.00

Päätöswebinaari pe 12.11. klo 14.00-16.00

Sisältö:

  • Osiossa perehdytään menetelmiin, joilla matematiikan oppimista voidaan tukea ja harjoitellaan sanallisten (lääkelasku)tehtävien avaamista sekä visualisointia. Tutustutaan matematiikkavälineisiin, joilla lääkelaskuopetusta voi konkretisoida. 
  • Koulutusosio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää verkkoluentoja, case-työskentelyä sekä verkkokeskustelua. Lisäksi järjestetään lähitapaamisena Thinglinkympäristön työstämisen työpaja. 360-kuvaan perustuvaan ympäristöön luodaan oppimisaihioita kaikkien hyödynnettäväksi.

Kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuopettajat: Sissi Huhtala ja Nina Eskola-Salin​, Tampereen ammattikorkeakoulu. etunimi.sukunimi@tuni.fi

Ilmoittautuminen e-lomakkeella