Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen erilaisissa oppimisympäristöissä 3 op

Osiossa perehdytään maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaamiseen erilaisissa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöissä.

Aikataulu:

Syksy 2021: 20.8 – 1.10.2021

  • Aloituswebinaari 20.8.2021 klo 9.00
  • Välityöskentely, jossa tuotetaan oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Väliwebinaari 10.9.2021 klo 13.00-15.00
  • Välityöskentely, jossa viimeistellään oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Loppuwebinaari 1.10.2021 klo 9.00-12.00

Sisältö:

  • Teknologian ja digitaalisten ympäristöjen kehittyminen tarjoaa monia mahdollisuuksia opiskelun ja oppimisen tukemiseen. Osiossa perehdytään maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaamiseen digitaalisissa ympäristöissä ja laajennettaa osallistujien digitaalista työkalupakkia. Osiossa perehdytään mm. Videomateriaalin tuottamiseen ja hyödyntämiseen, visuaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseen, syventävien lukuohjelmien hyödyntämiseen sekä robotiikkaan opetuksessa. 
  • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen ja onnistunut ohjausprosessi edellyttää molemminpuolista tietoa ja valmiutta. Koulutusosion osallistujat saavat valmiuksia perehdyttää työelämän edustajia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen työpaikoilla ja työkaluja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan perehdyttämiseen työssäoppimiseen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. 
  • Koulutuksessa työstetään yhteistä Thinglink-ympäristöä, johon luodaan oppimisaihioita japerehdyttämismateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi.
  • Osio toteutetaan pääasiassa verkkokoulutuksena, joka sisältää kaksi verkkotapaamista sekä etätyöskentelyä verkossa, omassa työyhteisössä sekä työelämäyhteistyössä. 

Kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuopettajat: Nina Eskola-Salin, Tampereen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Kouluttajat: Ella Hakala, Mervi Kastari, Tampereen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Ilmoittautuminen e-lomakkeella