Vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitotyössä 3 op

Kulttuurinen moninaisuus lisääntyy, mikä vaikuttaa hoitotyön opetukseen ja työn arkeen. Osiossa perehdytään erilaisiin hoito- ja työkulttuureihin. Opitaan, miten voidaan tukea sekä valtaväestöön kuuluvia että vähemmistöihin kuuluvia toimimaan kulttuuritietoisesti hoitoalan asiakas- ja työympäristöissä.

Aikataulu

Syksy 2021: 10.9. – 4.11.

  • Aloituswebinaari 10.9.2021 klo 9.00
  • Välityöskentely, jossa tuotetaan oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Väliwebinaari 1.10.2021 klo 13.00-15.00
  • Välityöskentely, jossa viimeistellään oppimismateriaalia yhteiselle alustalle
  • Loppuwebinaari klo 4.11.2021 klo 13.00-16.00

Sisältö:

  • Omat oppimiseen ja hoitotyöhön liittyvät käsitykseni
  • Erilaisia hoitotyön kulttuureja, painotus alueissa, joista Suomeen on muutettu eniten, ja joista rekrytoidaan hoitohenkilöstöä
  • Hoitotyön eettisten periaatteiden kulttuurinen luonne
  • Asiakkaan kulttuuristen tarpeiden arviointi

Osio toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää kaski tapaamista sekä verkkoluentoja ja -työskentelyä. Osana etätehtävää työstetään yhteistä verkko-oppimisympäristöä. Työskentely tapahtuu omassa työyhteisössä niin, että se levittää kulttuuritietoista ajattelua koko yhteisöön.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuopettaja: Mervi Kastari, Tampereen ammattikokrekoulu, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Kouluttaja: Nina Eskola-Salin​, Tampereen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@tuni.fi

Ilmoittautuminen e-lomakkeella