Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla 5 op. Syksy 2021. Satakunta.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lisääntyvä osuus sosiaali- ja terveysala opiskelijoista haastaa opettajia kehittämään opetus- ja ohjaustaitojaan. Tässä koulutuksessa saat valmiuksia kieli- ja kulttuuritietoisempaan opetus- ja ohjaustyöhön sekä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaamiseen ja opiskelun tukemiseen monimuotoisissa oppimis- ja vuorovaikutusympäristöissä.

Sisältö:
Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa mm. visualisointi ja visuaalisten oppimisympäristöjen rakentaminen, videomateriaalin tuottaminen ja syventävien lukuohjelmien hyödyntämiseen
Kielitietoiset, opiskelijan taidot ja kielenkäyttötarpeet huomioivat opetusmenetelmät ja kielitietoisen opetusmateriaalin rakentaminen.
Kulttuuristen lähtökohtien tunnistaminen ja vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitoalan asiakas ja työympäristöissä.

Aikataulu:
Itsenäinen ennakkoaineistoon tutustuminen
Työpaja to 4.11.klo 14 -16
Itsenäinen välityöskentely
Työpaja to 25.11. klo 14 – 16
Itsenäinen välityöskentely
Lopputapaaminen to 9.12. klo 14 – 16

Toteutusmuoto:
Lähiopetus, mikäli tilanne sallii, muta tarjotaan mahdollisuus myös etäosallistumiseen.

Suoritustapa:
Koulutus toteutetaan Flipped Learningin periaatteita noudattaen. Osallistujat tutustuvat ennakkoaineistoon oman aikataulunsa mukaan. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteisesti syventämään aihetta keskustellen ja yhteisiä oppimisaihioita rakentaen. Koulutus sisältää kolme työpajaa (osallistujien toiveiden mukaan lähi/etä/hybridi), itsenäistä ennakkoaineistoon tutustumista ja välityöskentelyä, jossa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan opetussisältöihin kielitietoisia, visuaalisia ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäviä oppimisaihioita kaikkien osallistujien käyttöön.

Kohderyhmä:​ Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö​

Ilmoittautuminen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lataa esite PDF-tiedostona